hr | en

Zaposlenici

DAVOR MERKAŠ, dipl. muzikolog i glazbeni publicist; urednik

Osnovnu školu i prve dvije godine srednje škole završio je u Dugoj Resi, a treću i četvrtu u karlovačkoj Gimnaziji „Dr. Ivan Ribar“. U Karlovcu je završio srednju muzičku školu, te maturirao na odsjecima dirigiranje i klavir. Studij muzikologije na Odsjeku za muzikologiju Muzičke akademije u Zagrebu završio je s odličnim uspjehom. Uz studij muzikologije, od 1990. do 1992. studirao je germanistiku i filozofiju na zagrebačkom Filozofskom fakultetu, a isti studij nastavio je godine 1992. na bečkom Sveučilištu (Universität Wien) i to predmete muzikologiju, filozofiju te njemačku filologiju. Godine 1994. za svoj istraživački projekt vezan za ostavštinu hrvatskog skladatelja Slavomira Grančarića u Beču, posredstvom Ministarstva znanosti i tehnologije Republike Hrvatske dodijeljena mu je Austrijska državna stipendija (ÖAAD – Österreichischer Akademischer Austauschdienst, a u okviru Erasmus stipendija) u trajanju od jednog semestra. Od 1995. do 1999. na bečkom Konzervatoriju (Konservatorium der Stadt Wien) kao izvandredni student studirao je čembalo u klasi prof. Thomasa Schmögnera, sviranje generalbasa, kao i izvedbenu praksu glazbe u razdoblja baroka. 

Godine 2005. vratio se u Zagreb i preuzeo mjesto voditelja Muzičkog informativnog centra Koncertne direkcije Zagreb.Na Bečkom sveučilištu primljen je na postdiplomski studij muzikologije (Studium zur Erwebrung des Doktorates der Philosophie – Fachgebiet: Historischer Musikwissenschaft) s temom dizertacije «Simfonijski opusi iz 'praškog perioda' hrvatskog skladatelja Josipa Mandića». Nakon niza godina istraživanja i mnogobrojnih studijskih boravaka u Pragu, prikupljanja izgubljenih opusa, opsežne i dragocijene dokumentacije o skladatelju Josipu Mandiću, u ovom trenutku  finalizira dizertaciju, tj. pri završetku je postdiplomskog studija na Bečkom sveučilištu.

Još za vrijeme studija radio je kao suradnik Omladinskog radija 101 i Hrvatskog radija, napisao niz prikaza koncerata i uređivao emisije o hrvatskim glazbenicima. Od 1991. godine kao vanjski suradnik objavljivao je napise o glazbi (glazbene kritike, izvještaje o glazbenim zbivanjima u Beču kao i svojim muzikološkim istraživanjima) u dnevnim novinama Večernjem listu, Jutarnjem listu, Novom listu, časopisu Zarez te njemačkom mjesečniku Gitarre und Laute na njemačkom jeziku. U Beču je na austrijskom državnom radiju (ORF) i Radio Stephansdom-u u nekoliko navrata uređivao emisije posvećene hrvatskoj glazbi.

Godine 1999. u Beču je osnovao Udruženje za promicanje hrvatske glazbe (Verein zur Förderung der kroatischen Musik) kojem je zadaća aktivno promicanje hrvatske glazbe u Austriji. S tim Udruženjem, organizirao je nekoliko zapaženih koncerata na kojima su bili prezentirani hrvatski glazbenici i skladatelji. U periodu od osnutka Udruženja do danas, intenzivno se bavio promišljanjem i razvojem strategija i promotivnih koncepata hrvatske klasične glazbe u Austriji, a u okviru rada na Festivalu ostvario je niz popratnih vrlo važnih medijskih promocija hrvatskih glazbenika. Udruženje je 2005. započelo organizaciju Festivala hrvatske glazbe u Beču, projekt koji je u potpunosti realiziran njegovim povratkom u Zagreb na mjesto voditelja MIC-a KDZ. Festival je do danas prerastao u respektabilan festival s nizom koncerata koji se, u trajanju od mjesec dana, održavaju u najprestižnijim koncertnim prostorima Grada Beča, a na njemu nastupaju najprominentniji hrvatski glazbenici iz područja klasične, pop-rock, izvorne tradicionalne i džez glazbe. Radeći na koncertima u okviru festivala, hrvatske kulturne krugove i najširu publiku u Beču senzibilizirao je za hrvatsku glazbu, glazbene programe s hrvatskim djelima i u tom pogledu uspostavio suradnju s nizom uglednih i utjecajnih institucija u Austriji. Kroz sve te godine u Beču uporno je i sistematično izgrađivao kulturolšku bazu, te logističku i financijsku «mrežu», koja bi omogućila daljnju organizaciju i prezentaciju hrvatske glazbe u austrijskoj metropoli i podizanje ugleda hrvatske klasične glazbe u svijetu. 

Osim u Austriji, hrvatsku glazbu imao je prilike promovirati i u Češkoj Republici, održavši predavanje o hrvatskoj glazbi na Karlovom sveučilištu u Pragu pod nazivom ,,Hrvatsko-češke glazbene veze". Od njegovih recentnih i aktualnih projekata treba izdvojiti sljedeće: kao voditelj Muzičkog informativnog centra Koncertne direkcije Zagreb 2007. godine inicirao je izdavanje pet nosača zvuka s djelima Dore Pejačević koji će ubrzo biti objavljeni u Njemačkoj u izdanju njemačkog nakladnika «cpo». U istoj funkciji inicirao je objavljivanje niza drugih notnih izdanja koja su, uz pomoć svjetskog distributera Harrasowitza, distribuirana širom svijeta. Pokretač je i projekata «Noina arka», «Hrčak» i «Živi skladatelj» koji imaju važnu zadaću zaštite, čuvanja i pohrane hrvatske glazbene baštine (usp. Projekti).

Kao muzikolog odlazio je na znanstvena istraživanja (u Prag, New York, Torino, Sarajevo, Stuttgart, Beograd, Beč) u potrazi za izgubljenim djelima te ispitujući stanje ostavština hrvatskih skladatelja Božidara Kunca, Dore Pejačević, Borisa Papandopula, Blagoja Berse i Ivana Šibenčanina, kao i podatke o prvoj hrvatskoj operi.  Surađivao je u Glazbenom leksikonu Hrvatskog leksikografskog zavoda, a znanstveni članci objavljivani su mu i u muzikološkim časopisima Arti musices te zborniku Rad Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. Po uzoru na Festival hrvatske glazbe u Beču, 2008. uspješno je organizirao i Festival hrvatske glazbe u Berlinu.

Tečno govori engleski i njemački, komunicira na mađarskom i talijanskom jeziku, a čita i služi se i francuskim jezikom.

davor.merkas@mic.hr


JELENA VUKOVIĆ, dipl. muzikolog i prof. povijesti glazbe; urednica

Rođena 16.10.1973. u Studencima. Osnovnu školu, Klasičnu gimnaziju i Srednju glazbenu školu pohađa u Zagrebu. Diplomirala na Odsjeku za muzikologiju Muzičke akademije Sveučilišta u Zagrebu 1998. godine (tema: Glazbeni život Zagreba od 1890. do 1920. u orisu recepcije na njemačkom jeziku). Od iste godine radi kao urednica u Muzičkom informativnom centru Koncertne direkcije Zagreb i jedan je od autora Središnjeg informacijskog sustava hrvatskog glazbenog života – Quercus. Od 1999. do 2004. voditeljica je međunarodnog projekta IAMIC – Annual List za International Association of Music Information Centres. Bavi se i prevoditeljstvom te je s njemačkog jezika prevela prvi svezak glazbenog priručnika dtv – Atlas zur Musik Ulricha Michelsa, a s poljskog jezika 15 knjižnih naslova vjerske tematike za nakladnike kao što su Nonnatus, Stella Maris, Verbum, Kršćanska sadašnjost i dr. Crkvenom glazbom bavi se kontinuirano od 1989., kao orguljašica i zborovođa (dječji zbor, zbor mladih i zbor odraslih), najprije u pastoralnom centru, a zatim u novoosnovanoj župi u Trnovčici (1993.). Za rad i doprinos na polju crkvene glazbe do sada je primila: Blagoslov svetoga oca Ivana Pavla II. (o 15. obljetnici djelovanja, 2004.), Zahvalu kardinala Josipa Bozanića (o 20. i 25. obljetnici, 2009. i 2014.) te Blagoslov svetoga oca Franje (o 25. obljetnici djelovanja, 2014.). Članica je Hrvatskog društva skladatelja od 2000. godine, u kojem je od 2009. članica Nadzornog odbora, a od 2012. članica Predsjedništva. Članica je i Hrvatskog muzikološkog društva.

RADOVI: Opera u Zagrebu od 1890. do 1920. u orisu glazbene kritike na njemačkom jeziku, Arti musices, 31, 2000, 1 / 2, str. 3-95; Baza podataka Središnji informacijski sustav hrvatskog glazbenog života – Quercus (koautor); Atlas glazbe (prijevod s njemačkog), Zagreb, 2004.; članci u domaćim i inozemnim tiskanim i elektroničkim glasilima (Cantus, Culturenet, IAMIC Newsletter i dr.)

UREDNIČKI RAD:

Knjige: Ennio Stipčević, Ivan Lukačić, Muzički informativni centar KDZ, Zagreb, 2007.; Koraljka Kos, Dora Pejačević, Muzički informativni centar KDZ, Zagreb, 2008., Ennio Stipčević, Francesco Sponga Usper, Muzički informativni centar KDZ, Zagreb 2009., Vjera Katalinić, Sorkočevići – dubrovački plemići i glazbenici, Muzički informativni centar KDZ, Zagreb, 2014.; Ennio Stipčević: Tomaso Cecchini, Muzički informativni centar KDZ, Zagreb 2015.

Elektronički mediji (uređenje i/ili administracija): www.mic.hrhttp://www.mic.hr/festival/wien/.

Redakcijski tekstovi uz notna izdanja Muzičkog informativnog centra

Ostalo: pisani materijali za potrebe agencijskog glazbenog poslovanja (programske knjižice, knjižice sezona Koncertne direkcije Zagreb, katalozi natjecanja (Međunarodno pijanističko natjecanje – EPTA, Osijek, Zagreb; Međunarodno violončelističko natjecanje Antonio Janigro, Poreč, Zagreb, katalozi festivala (ZABAF, Zagrebačke ljetne večeri, Orgulje Heferer i dr.).

jelena@mic.hr
 

IVAN ŽIVANOVIĆ, dipl. muzikolog i glazbeni publicist; urednik

Rođen 21.12.1955. u Vinkovcima. Osnovnu školu, gimnaziju, ekonomsku školu i srednju muzičku školu pohađao u Zagrebu. Studirao povijest umjetnosti i filozofiju na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, a zatim muzikologiju na Muzičkoj akademiji u Zagrebu, gdje je diplomirao 1984. Od 1975. do 1980. član je Ansambla ACEZANTEZ (Ansambl centra za nove tendencije Zagreb). Od 1980. do 1982. radi na mjestu pomoćnika voditelja Muzičkog salona Studentskog centra. Od 1984. zaposlen je kao urednik za notna izdanja u Muzičkom informativnom centru KDZ. Tijekom 1988. i 1989. urednik je izdanja serije Ars croatica Hrvatskog društva skladatelja. U razdobljima od 1996. do 2001. i 2003. do 2005. voditelj je Muzičkog informativnog centra KDZ. Za vrijeme voditeljskog mandata poseban naglasak stavlja na međunarodnu suradnju i uključivanje hrvatskog MIC-a u međunarodne organizacije te na akumulaciju znanja o hrvatskom glazbenom životu i predstavljanje hrvatske glazbe putem elektroničkih medija. Član je predsjedništva Hrvatskog društva skladatelja od 2001. do 2004. Voditelj je manifestacije HDS-a Dani hrvatske glazbe u godištima 2002. i 2004. Inicijator je i koautor (uz Jelenu Vuković i Maju Šojat Bikić) najveće hrvatske baze podataka za glazbu Quercus - središnji informacijski sustav hrvatskog glazbenog života. Zajedno s Elenom Ostleitner utemeljio je Projekt Dora Pejačević kojemu je svrha promicanje skladateljičina opusa u svijetu. U znanstvenom području bavi se muzikološkim djelovanjem Marijana Grgića i ostavštinom Božidara Kunca. Objavljuje članke u dnevnom tisku i časopisima, autor je radijskih emisija o suvremenim hrvatskim skladateljima.

mic@zg.t-com.hr