hr | en

Projekt 'Živi skladatelj'

»Živi skladatelj« - skrb za opuse živih skladatelja i njihove ostavštine na način da se pohranjuju na najbolja mjesta za njihovo očuvanje (glazbene knjižnice, arhivi i sl.).

O projektu: Davor Merkaš, urednik

Projekt »Živi skladatelj« još je jedan od projekata koji ima za cilj očuvanje hrvatske glazbene baštine. Njegova je misija u budućnosti umanjiti potrebu za projektima »Noina arka« i »Hrčak« na način da se skladatelje ponuka i da im se pomogne da za vrijeme života:

  1. naprave konzistentne i precizne popise svih svojih djela,
  2. da se pobrinu da ih na vrijeme pohrane u glazbene knjižnice,
  3. da se pobrinu za njihovo skeniranje, kopiranje tj. da ih umnože kako bi njihovi zapisi egzistirali u barem nekoliko mogućih zapisa i tako spriječili opasnost od njihovog uništenja, ako bi ostali egzistirati samo u obliku jednog jedinog primjerka, tj. kao unikati,
  4. da se pobrinu za njihovo izdavanje kao tiskanih edicija te da se angažiraju u njihovom snimanju na nosače zvuka.

 

Očuvanje glazbene baštine, pojedinačnih djela, autografa partitura, svakog pa i najmanjeg djela ili notnog zapisa, kao jedan od važnih  imperativa djelovanja MIC-a dobro ilustrira i rečenica jednog poznatog hrvatskog skladatelja: »Ukoliko makar i jedna moja skladba, ili njen najmanji djelić bilo koga od slušatelja učini sretnim, ako on u njemu nađe skriveni smisao ili ga na bilo koji način pokrene, pobudi na razmišljanje, možda ga učini u bilo kojem smislu «boljim», moja je misija kao skladatelja ispunjena!« U tom kontekstu i očuvanje skladbi za buduća pokoljenja koja u svom vremenu nisu shvaćena ili nisu mogla doprijeti do šireg kruga slušatelja nego će to moći tek u budućnosti ili će možda »još nekog učiniti sretnim«, postaje i više nego važna zadaća: postaje doslovno – misija.