hr | en

MIC

Muzički informativni centar utemeljila je 1971. godine grupa skladatelja i kulturnih djelatnika u Zagrebu kao neprofitnu organizaciju koja ima svrhu dokumentirati i promicati hrvatsku glazbu u zemlji i u svijetu (skladatelji, interpreti, notne edicije, knjige o hrvatskoj glazbi na hrvatskom i stranim jezicima). Glavnu podršku djelatnosti MIC-a pružaju Ministarstvo kulture Republike Hrvatske i Gradski ured za kulturu, obrazovanje i šport Grada Zagreba.

Od 1973. godine MIC djeluje u okviru Koncertne direkcije Zagreb. Rad MIC-a okrenut je prije svega profesionalnim glazbenicima, ali i svima drugima koji trebaju informacije, note ili bilo što drugo u vezi s hrvatskom glazbom. Vodstvo MIC-a čini tročlani kolegij urednika u sastavu: Jelena Vuković, Davor Merkaš, Ivan Živanović. Od 2017. godine, pripajanjem Koncertne direkcije Zagreb Koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog, ušla je u sastav Dvorane u okviru njena Multimedijsko dokumentacijskog odjela.

AKTIVNOSTI:
•    tiskanje i distribucija notnih izdanja hrvatskih skladatelja, objavljivanje knjiga o hrvatskoj glazbi i glazbenicima, izdavanje nosača zvuka hrvatskih reproduktivnih umjetnika i hrvatske glazbe,
•    izrada promotivnih materijala domaćim glazbenicima,
•    organizacija promotivnih aktivnosti vezanih uz djelatnost domaćih glazbenika (izložbe, koncerti, festivali i sl.),
•    predstavljanje hrvatskih glazbenika i manifestacija na Internetu,
•    aktivno sudjelovanje u iznalaženju novih načina predstavljanja hrvatske glazbe,
•    osustavljivanje zbirke neobjavljenih partitura hrvatske suvremene glazbe,
•    očuvanje hrvatske glazbene baštine kroz potragu za »zagubljenim« autografimaa hrvatskih skladbi te posredovanje u pohranjivanju istih na odgovarajuće lokacije.

PROJEKTI:

Izdavaštvo
•    Notna izdanja: serije Répertoire, Projekt Dora Pejačević i druga…,
•    Knjižna izdanja: zbornici, studije iz hrvatske glazbene kulture, prilozi za povijest hrvatske glazbe, monografije hrvatskih skladatelja,
•    Nosači zvuka hrvatskih reproduktivnih umjetnika

Informatizacija
•    Internet: MICnet (usluga izvješćivanja o koncertima, glazbenim manifestacijama i događajima na internetskim stranicama i elektroničkom poštom),
•    Quercus – središnji informacijski sustav hrvatskog glazbenog života

•    digitalizacija glazbene baštine (djela hrvatskih skladatelja, programi koncerata i sl.)

Očuvanje baštine
•    Noina arka - potraga, zaštita i pravovaljano pohranjivanje autografa hrvatskih skladatelja koji su nulta kategorija hrvatske glazbene i kulturne baštine,
•    Hrčak – lociranje rukopisa i autografa partitura skladbi hrvatskih skladatelja koji se nalaze po privatnim ostavštinama, u posjedu privatnih osoba i njihov prijenos i pohrana u glazbene knjižnice koje imaju optimalne uvijete za njihovo čuvanje,
•    »Živi skladatelj« - skrb za opuse živih skladatelja i njihove ostavštine na način da se pohranjuju na najbolja mjesta za njihovo očuvanje (glazbene knjižnice, arhivi i sl.)

Festivali
•    Festival hrvatske glazbe u Beču