hr | en

Izdavaštvo

Od 1973. godine Muzički informativni centar KDZ nametnuo se kao jedan od najznačajnijih nakladnika glazbenih izdanja (notnih izdanja, literature, nosača zvuka) u Hrvatskoj. MIC KDZ objavio je brojna stručna izdanja o hrvatskoj glazbi (Acezantez, grupe autora, Zvuk - znak - glazba Nikše Glige, Glazba 16. i 17. stoljeća u Dalmaciji Dragana Plamenca, Labirinti Milka Kelemena, Harmonijska komponenta u glazbenom djelu Ive Mačeka Natka Devčića, Lijepa Naša Andrije Tomašeka, Četrdeset godina elektrofonske glazbe Hansa Ulricha Humperta i Vladana Radovanovića i brojne druge..., usp. web dućan) kao i monogorafije o hrvatskim skladateljima namijenjene domaćim i inozemnim čitateljima (Luka i Antun Sorkočević, Ivan Mane Jarnović, Josip Štolcer Slavenski, Josip Hatze, Ivan Zajc, Jakov Gotovac, Ivan Lukačić, Francesco Sponga Usper, Dora Pejačević i dr.). U posljednjih desetak godina osobito je razvijeno notno izdavaštvo kojim MIC KDZ nastoji potaknuti snažniju zastupljenost hrvatskih skladatelja u programima domaćih i inozemnih umjetnika.