hr | en

18. Svjetski kongres saksofonista

Objavljeno: 2018-07-04

Grad Zagreb i Muzička akademija Sveučilišta u Zagrebu domaćini su 18. Svjetskog kongresa saksofonista od 10. do 14. srpnja 2018.


Gotovo 1 500 aktivnih i pasivnih sudionika Kongresa sudjelovat će u više od 400 događanja, koncerata, predavanja i radionica na raznim koncertnim pozornicama i nekonvencionalnim prostorima diljem grada Zagreba, što ce uvelike obogatiti zagrebačku ljetnu kulturnu ponudu. 
 
Svjetski kongres saksofonista koji je prvi put organiziran 1969. godine u Chicagu, a koji je održan i u Engleskoj, Škotskoj, Španjolskoj, Sloveniji, Francuskoj, Njemačkoj, Japanu, Tajlandu, Italiji i Kanadi, jedinstvena je prilika za susret vrhunskih glazbenih profesionalaca, studenata i amatera, saksofonista svih stilova i glazbenih izričaja od klasike i jazza do etna i world glazbe. Kongres sudionicima omogućava da se predstave kao solisti ili kao komorni glazbenici uz manje ansamble, duhačke, gudačke ili simfonijske orkestre, da kroz predavanja, prezentacije, razne radionice i diskusije s kolegama i prijateljima razmjene mišljenja i iskustva, a posebno da  predstave i proizvedu nova djela suvremenih kompozitora skladana za saksofon. Uz glazbenike, kongresu prisustvuju i graditelji instrumenata, proizvođači saksofonističkog pribora, te  distributeri i izdavači notnih izdanja i publikacija.

Raspored događanja
 

Nazad