hr | en

43. Glazbena tribina Pula 2006.

Objavljeno: 2006-10-11

Od 9. do 12. studenoga 2006. u Puli će se održati 43. Glazbena tribina Pula u organizaciji Hrvatskog društva skladatelja i Cantusa d.o.o.


P r e t p r o g r a m

Četvrtak, 09. 11.

17:45
Filozofski fakultet Pula
Otvorenje izložbe plakata Lovro pl. Matačić u suradnji sa Fondom Lovro i Lilly Matačić
Autor: dr. sc. Eva Sedak
Likovni suradnik: Berislav Brajković


18:00
POSLIJEPODNE JEDNOG SKLADATELJA - STJEPAN ŠULEK

Ivan Novinc, violina
Srebrenka Poljak, glasovir
Gudački kvartet Porin

Program:
Sonata za violinu i klavir
5. gudački kvartet


19:30
Crkva Sv. Franje Pula

SJEĆANJE NA IGORA KULJERIĆA

Zbor HRT
Solisti: Valentina Fijačko, sopran
Martina Gojčeta Silić, mezzosopran
Ivo Gamulin, tenor
Luciano Batinić, bas

Mario Penzar, orgulje
Tomislav Kovačić, udaraljke
Božidar Rebić, udaraljke
Dirigent: Tonči Bilić


Program:
Križu, daj nam Ti milosti za muški zbor - Starocrkveno pučko prikazanje života sv. Ciprijana i Justine
Hrvatski glagoljaški rekvijem za sole, zbor, orgulje i udaraljke (izvorni rukopis)Petak, 10. 11.

12:00
Hotel Histria – kavana
PROMOCIJA IZDANJA HRVATSKOG DRUŠTVA SKLADATELJA I CANTUSA


16:30
Filozofski fakultet Pula

POSLIJEPODNE JEDNOG SKLADATELJA - STANKO HORVAT

Tvrtko Sarić, gitara
Gudački kvartet Sebastian
Solist na glasoviru - naknadno


Program:
Kafkophonie za gitaru i gudački kvartet
Ostinati za glasovir
De diebus furoris za glasovir


20:00
Dom hrvatskih branitelja – Velika dvorana

SPLITSKI SKLADATELJSKI KRUG - VEČER PRAIZVEDBI

Splitski komorni orkestar
Dirigent: Saša Britvić


Program:
Vlado Sunko Zatočenik za gudače*
Mirela Ivičević Unity na odmoru za klarinet i gudače*
Ivan Božičević Marittimo za obou, glasovir i gudače*
Mirko Krstičević U srcu Narnije za glasovir, udaraljke i gudače*


21:30
Dom hrvatskih branitelja – Mala dvorana

SJEĆANJE NA NEVENA BELAMARIĆA

Ksenija Sanjković, sopran
Berislav Arlavi, glasovir
Josip Nalis, dirigent


Program:
Grigorij Frid: Dnevnik Anne Frank, monopera
Dramaturška obrada i režija: Neven Belamarić

Subota, 11. 11.

10:00
Hotel Histria – kavana

PRESS: 24. MUZIČKI BIENNALE ZAGREB 19. – 28. TRAVNJA 2007.


11:30
Circolo – Zajednica Talijana Pula

PRAIZVEDBE – PREMA NATJEČAJU ZA NOVE SKLADBE

Ivan Novinc, violina
Krešimir Ferenčina, viola
Renata Penezić, flauta
Krunoslav Babić, tuba
Riccardo Luque Perdomo, fagot
Vitalij Muntijan, harmonika


Program:
Anđelka Bego Šimunić Uzmorje za violinu i violu*
Branko Okmaca Dyas za flautu i tubu*
Zdravko Lončarić Dodir za flautu i tubu*
Massimo Brajković Recitativo concertante za fagot i harmoniku*


16:30
Filozofski fakultet Pula

POSLIJEPODNE JEDNOG SKLADATELJA - BERISLAV ŠIPUŠ

Ratko Vojtek, klarinet
Katarina Krpan, klavir
Tvrtko Sarić, gitara
Petrit Çeku, gitara
Zagrebački kvartet saksofona


Program:
Manie za piccolo klarinet
Ricercare za glasovir
Uspavanka za San Roa, pticu ljubavi za dvije gitare
Dick Tracy and the Mistery of Pretty Piet za bas klarinet, tam-tam i zvončiće
Im Garten deiner Liebe za kvartet saksofona20:00
Dom hrvatskih branitelja – Velika dvorana

SVEČANI KONCERT UZ 100. OBLJETNICU ROĐENJA MILA CIPRE, IVANA BRKANOVIĆA I BORISA PAPANDOPULA

Varaždinski komorni orkestar
Dirigent: Pavle Dešpalj

Program:
Milo Cipra Concertino za gudače
Ivan Brkanović Concertino za gudače
Boris Papandopulo Sinfonietta za gudače


Nedjelja, 12. 11.

12:00
Crkva Marijina rođenja Labin

GLAZBA ZA HARMONIKE

Harmonikaški orkestar Stanko Mihovilović OKUD-a „Istra“ Pula
Dirigent: Damir Bužleta

Program:
Rudolf Bruči Sinfonietta
Damir Bužleta Poema pastorale
Sanja Drakulić Noli tangere* (praizvedba)
Nazad