hr | en

Dječji pjevački kvintet Horvat!

Objavljeno: 2008-02-08

Jedinstven Dječji pjevački kvintet Horvat uz pranju Tina Mršića na violi da gambi održat će koncert 10. veljače 2008. u 18 sati u Župnoj crkvi sv. Jakova u Prelogu.


Program:


I. dio zbirke «PISNI ZA NAJPOGLAVITIJE, NAJSVETIJE I NAJVESELIJE
DNI SVEGA GODIŠĆA» - Atanazije Jurjević (1635.) *

1. POSLAN BI OD BOGA
2. PO DUHU SVETOMU
3. ISUS KI JE ZA NAS
4. DANAS ISUSOVA
5. MILOST DUHA SVETA
6. BOG JE JEDAN U JEDINSTVU

* * * * * * *
7. Heinrich Scheidemann: Preludium I i II in d **
8. Johann Sebastian Bach: Ich ruf' zu dir, Herr Jesu Christ, BWV 639 **
9. Johann Sebastian Bach: Jesu, meine Freude, BWV 610 **
10. o. Filibert Gass: SUMRAK NA ZEMLJU ***
11. TUŽNI GLASI (međimurska korizmena popijevka) ***

* * * * * * *
II. dio zbirke «PISNI ZA NAJPOGLAVITIJE, NAJSVETIJE I NAJVESELIJE
DNI SVEGA GODIŠĆA» - Atanazije Jurjević (1635.) *

12. PRI NEGO JE MUKU
13. O OCA VIČNJEGA
14. JUR PO DUZIH TMINAH
15. O SVIH LJUDIH STVORITELJU
16. ZDRAVA SVITA SVEGA
17. ZDRAVA BUDI SAD U RAJU


------------------------

* za tri glasa i basso continuo priredio: dr Miho Demović
(izvode: Jelena i Filip, soprani
Monika i Marija, alti
Benjamin, kontraalt
& Tin Mršić, viola da gamba)
** Jelena Horvat, orgulje
*** za četveroglasni dječji zbor a capella priredio: Tihomil Horvat


Kvintet HorvatJedinstven Dječji pjevački kvintet Horvat iz Malog Mihaljevca sve većim zamahom premašuje granice svog zavičaja i postepeno se razvija u cijenjeni raritet hrvatske klasične i sakralne glazbe. Kada kažemo jedinstven, on je to po mnogočemu. Osim što se radi o vrlo mladim glasovima, ovaj je kvintet obiteljski te jedini tako mali vokalni sastav u Hrvatskoj koji uglavnom njeguje glazbu baroka i ranog baroka. Njihov najnoviji projekat - nosač zvuka Pisni Atanazija Jurjevića (Sveta glazba, edicija Exultate Deo, 2007.) skrenuo je pažnju medijima, publici, ali i glazbenim stručnjacima koji ga visoko ocjenjuju.

Braća Jelena (1991.), Filip (1993.), Marija (1994.) i Benjamin (1995.) te njihova sestrična Monika (1992.) zajedno su počeli pjevati 2004. godine i odmah krenuli u smjeru po kojem danas bivaju sve prepoznatljiviji. Ipak, za njihov uspjeh treba osobito zahvaliti glavi obitelji Horvat, ocu Tihomilu, orguljašu i restauratoru orgulja koji je završio Institut za crkvenu glazbu


Pisni Atanazija Jurjevića
Dječji pjevački kvintet "Horvat" i Tin Mršić, gamba
Sveta glazba, edicija Exultate Deo, 2007.

Atanazije Jurjević (Athanas Georgiceo alias Jurjevich-Dalmata, kako se sam potpisivao) autor je pjesmarice s tekstovima na hrvatskom jeziku i notama, koju smatramo najstarijom autorskom pjesmaricom te vrste u nas, punoga naslova Pisni za najpoglavitije, najsvetije i najveselije dni svega godišća složene i kako se u Organe s jednim glasom mogu spivati napravljene. Objavljena je u Beču 1635, a u njoj je dvanaest skladbi za jedan glas uz pratnju, koja je dana načinom generalbasa. Nakladnička je kuća Sveta glazba snimila Pisni na nosač zvuka (Zbirka: Nadolaskom trećeg tisućljeća, TMA 1, CD ED 0110, 1997). Šifriranu je pratnju na tom nosaču zvuka, prema notnom tekstu čiju je transkripciju priredio Ennio Stipčević, realizirao Mario Penzar.
Miho Demović taj je notni tekst preradio u vokalno-instrumentalno višeglasje, a dionicu generalbasa povjerio je gambi. Tim je pothvatom ova vrijedna starina dobila sasvim novo ruho pa je Sveta glazba ponovo snimila Pisni na nosač zvuka u ediciji Exultate Deo, 2007. Uz gambista Tina Mršića vokalne dionice ostvarili su soprani Jelena (1991) i Filip (1993), alti Monika (1992) i Marija (1994) i kontraalt Benjamin (1995), svi prezimena Horvat, članovi Dječjega pjevačkog kvinteta "Horvat".
Pridjev "dječji" u ovom slučaju pristaje samo zbog dobi pjevača, jer na čistoj intonaciji, muzikalnom pjevu i glazbeničkoj profesionalnosti pozavidjeli bi im i mnogi svjetski poznati pjevači; i mladi i odrasli. Slušajući koncertnu izvedbu Pisni, koja je vjerno prenesena na nosač zvuka, može se zaključiti da su Benjamin, Filip, Jelena, Marija i Monika u potpunosti svladali vokalnu tehniku i da pjevajući ne misle o "teškim" tonovima ili "nespretnim" mjestima u djelu; oni muziciraju bez ikakvih teškoća, lako i ljupko no s punom odgovornošću za trud sviju koji su pridonijeli njihovu nastupu, od Jurjevića i Demovića do svojih glazbenih učitelja u Umjetničkoj školi Miroslav Magdalenić u Čakovcu i Glazbenoj školi u Varaždinu i, vjerojatno najviše, svojega oca a Monikina strica, umjetničkoga voditelja Kvinteta, glazbalara i glazbenika Tihomila Horvata, respektirajući u potpunosti i potporu Tina Mršića na gambi.
Od moje radosti pri slušanju Pisni u izvedbi Kvinteta "Horvat" čini se da je ipak veća radost koju su članovi Kvinteta pronašli u izvođenju glazbe. Kao vrsni i profesionalni glazbenici, oni se u potpunosti sjedinjuju sa sadržajem glazbe koju izvode, a posebno me impresionira mnogobrojnost i raznovrsnost glazbenih djela i koncertnih programa koje ti mladi glazbenici nude slušateljstvu.
Anđeostvo pjeva i nastupa Kvinteta "Horvat", Jurjevićeva bogoljubnost, iskrenost i skladbena vještina, odličan i stilski vjerodostojan aranžman Mihe Demovića te izniman trud producenta Alojzija Prosolija koji je sve to prepoznao, u konačnici su dali po svemu uzoran nosač zvuka, s kojim se ponosno možemo predstaviti svima i posvuda. Šteta je da popratni tekst Snježane Miklaušić-Ćeran nije preveden na koje druge jezike no taj je propust sasvim lako ispraviti.
Najiskrenije ovaj nosač zvuka preporučam svima: mladima i starima, glazbenicima i ljubiteljima glazbe, onima koji štuju Boga i onima koji ga traže. Da mogu, učinio bih ga obveznim u svim hrvatskim domovima za uzor obiteljima, i u svim školama za istinski i, što je iznimno važno, suvremeni uzor djeci i mladima. Osim toga, učinio bih ga i obveznom sastavnicom prigodnih državnih darova stranim velikodostojnicima i veleposlanicima te svima onima do čijega nam je poštovanja stalo.

Tihomir Petrović, prof. savjetnik,
učitelj glazbenoteorijskih predmeta i
predsjednik Hrvatskog društva glazbenih teoretičara

Nazad