hr | en

Ars Organi Sisciae - Muzikološki skup

Objavljeno: 2007-05-28

U okviru Međunarodnog festivala Ars Organi Siscae, u srijedu 30. svibnja u 15 sati u Glazbenoj školi Fran Lhotka u Sisku održat će se Muzikološki skup u kojem će sudjelovati Božidar Grga, Snježana Miklaušić-Ćeran, Tatjana Rožanković i Emin Armano


MUZIKOLOŠKI SKUP / na eng.
Glazbena škola / Music school Fran Lhotka Sisak

Božidar Grga: Mletačko-dalmatinski tip orgulja u XVIII. stoljeću
Snježana Miklaušić-Ćeran: Glazba za orgulje u opusima hrvatskih skladatelja
Tatjana Rožanković: Povijesne orgulje u Sisku i okolici
Emin Armano: Obnova orgulja u HrvatskojBožidar Grga rođen je 1942. godine u Segetu Donjem (Trogir), a djetinjstvo provodi u Vojvodini kamo su mu roditelji kolonizirani nakon Drugog svjetskog rata. Srednju glazbenu školu teoretsko-nastavničkog smjera pohađao je u Zagrebu i Splitu, a (briši godine) 1970. diplomirao je razrednu nastavu na Pedagoškoj akademiji u Zadru. Godine 1964. dolazi u Šibenik gdje je predavao glazbeni odgoj na osnovnoj školi, a od 1973. predaje gitaru na Glazbenoj školi Ivana Lukačića.
U suradnji sa šibenskim muzejom utemeljuje zbirku povijesnih muzičkih instrumenata. Na poticaj Ladislava Šabana od 1966. godine intenzivno proučava povijesne orgulje. Bio je nositelj projekta istraživanja i popisa povijesnih orgulja u južnoj Hrvatskoj (1971 – 1975). Stalni je suradnik Ministarstva kulture (službeni vještak organolog), Uprave za zaštitu kulturne baštine i konzervatorskih odjela na terenu. Inicira i nadzire obnovu povijesnih i spomeničkih orgulja. U stručnim časopisima i periodici objavljuje radove s područja organologije. Član je uredništva južnohrvatskog etnomuzikološkog godišnjaka Bašćinski glasi i časopisa za duhovnu glazbu Sveta Cecilija.
Od 1994. godine organizira Orguljašku ljetnu školu u Šibeniku koja multidisciplinarnim seminarima okuplja priznate stručnjake i polaznike iz Hrvatske i inozemstva.


Snježana Miklaušić-Ćeran rođena je 1952. godine u Zagrebu. Studirala je filozofiju, etnologiju i francuski jezik, a diplomirala bibliotekarstvo na Filozofskom fakultetu u Zagrebu i magistrirala muzikologiju na Muzičkoj akademiji u Zagrebu. Svoj bogati radni vijek započela je kao nastavnica glasovira u Muzičkoj školi Fran Lhotka u Sisku, a potom je nastavila karijeru u bibliotekarstvu (kao voditeljica Diskoteke Gradske knjižnice; u Arhivu Opere HNK u Zagrebu; stručni suradnik u Biblioteci i u Zavodu za sistematsku muzikologiju Muzičke akademije Sveučilišta u Zagrebu i dr.). Za magistarski rad (Glazbeni život Zagreba između 1818. i 1891. godine u svjetlu koncertnih programa sačuvanih u Arhivu Hrvatskog glazbenog zavoda Hrvatsko muzikološko društvo, Zagreb, 2001.) dobila je Nagradu Josip Andreis Hrvatskoga društva skladatelja.

Djelovala je kao vanjski suradnik Hrvatskog radija i mnogih hrvatskih tjednika i časopisa za glazbu i kulturu (Sv. Cecilija, Arti musices, Cantus, IRASM i drugi). Surađivala je na projektu Kulturelle Traditionen in Mitteleuropa Instituta za glazbenu pedagogiju Univerziteta za glazbu i scensku umjetnost u Beču. Sudjelovala je u izradi dokumentacije o radu dirigenta Lovre pl. Matačića u monografiji objavljenoj 1996. (ur. dr. Eva Sedak), monografiji Zagrebačka filharmonija (objavljenoj 1996. godine), u izradi Hrvatskoga leksikona (1996. i 1997.), a bila je i suradnica Leksikografskog zavoda Miroslav Krleža.
Od 2000. godine vodi Arhivističku radionicu Orguljaške ljetne škole u Šibeniku. Njezin rad na arhivu Župe Gospe van Grada rezultirao je objavljivanjem monografije (Popis građe u Arhivu Gospe van Grada u Šibeniku, Šibenik-Split, 2004.).
Članica je Hrvatskoga muzikološkog društva, Matice hrvatske i Hrvatske glazbene unije.


Tatjana Rožanković rođena je 1944. godine u Sisku. Diplomirala je na Muzičkoj akademiji u Zagrebu na tadašnjem VI. odjelu za povijest glazbe, u klasi prof. Josipa Andreisa. Od 1969. godine djeluje u Glazbenoj školi Fran Lhotka u Sisku kao profesor teorijskih predmeta (povijest glazbe, glazbena literatura, glazbeni oblici, solfeggio...). Aktivna je u javnom umjetničkom djelovanju škole i glazbenom životu grada kao organizatorica i učesnica koncertnih priredbi, stručnih javnih predavanja i prigodnih glazbenih događanja. Piše glazbene kritike, recenzije, prigodne tekstove o glazbenim događanjima i glazbenicima, a kao rezultat istraživanja povijesti glazbenog obrazovanja u Sisku, objavila je knjigu Glazbena škola Frana Lhotke u Sisku, od 1948. do 1998. (Sisak, 1998.).
Organizirala je višemjesečno obilježavanje pedesete godišnjice postojanja škole i tridesetpet godina postojanja srednjeg stupnja glazbenog obrazovanja u Sisku. Sudjeluje u realizaciji festivala Dani glazbe Miroslava Miletića, a posljednje tri godine vodi Projekt Steinway s ciljem prikupljanja materijalnih sredstava za obnovu koncertnoga glasovira marke Steinway u vlasništvu Glazbene škole. Vrstan pedagoški rad potvrđuju uspješni maturanti Glazbene škole te studenti muzikologije i drugih studijskih grupa, dok su na Državnom natjecanju 2005. i 2007. godine učenici srednje škole (III. kategorija) osvojili I. i III. nagradu u disciplini solfeggio.

Emin Armano rođen je 1944. godine u Zagrebu. Studirao je na Muzičkoj akademiji Sveučilišta u Zagrebu. Postdiplomske studije završava u Moskvi kod prof. L. E. Brumberga i u Zagrebu kod prof. L. Šabana. Laureat je VIII. jugoslavenskog natjecanja muzičkih umjetnika 1973. godine i dobitnik nagrade muzičke kritike Darko Lukić. Od 1979. godine nastupa u klavirskom duetu s Ljubomirom Gašparovićem, a često nastupa s pjevačima i s drugim instrumentalistima. Kao pijanist, orguljaš ili komorni glazbenik nastupao je u Njemačkoj, Italiji, Makedoniji, Sloveniji, Španjolskoj i Belgiji.
Redovito snima za radio i televiziju. Priredio je više redakcija i obradbi djela hrvatskih skladatelja za klavir četveroručno te niz redakcija skladbi za glazbala s tipkama (orgulje, čembalo, pianoforte) anonimnih skladatelja pronađenih u hrvatskim glazbenim arhivima. Često svira praizvedbe djela hrvatskih skladatelja. Autor je dviju knjiga; Don Petar Nakić utemeljitelj mletačko-dalmatinske graditeljske škole orgulja i Orgulje hrvatskih graditelja. Također djeluje kao profesor za komornu glazbu na Muzičkoj akademiji Sveučilišta u Zagrebu i orguljaš crkve Sv. Ivana Krstitelja u Zagrebu.

Nazad