hr | en

Ars Subtilior - Antiphonus & Hospes Mysterius

Objavljeno: 2017-11-14

Koncert ansambla Antiphonus održat će se u utorak, 14. studenoga 2017. u 20 sati u Muzeju za umjetnost i obrt.


Iz najave za medije

Hospes Mysterius&Antiphonus
Perotin, Machaut, DuFay, Paolo & Lorenzo da Firenze, von Wolkenstein, Solage, Senleches, Binchois
 

Ars Subtilior - Antiphonus & Hospes Mysterius
Hospes Mysterius, uz cilindrične i pitagorejski ugođene flaute, vielle, strune lutnje i gotičke harfe  
 
Što se krije pod ovim tajnovitim naslovom?

I još k tome, tko su Hospes Mysterii, koji će nam pomoći osvijetliti vjekovitu i baršunastu tamu ovog do sada najtajnovitijeg glazbenog hodočašća Antiphonusa?

To Vam ne možemo ukratko reći.

Samo ćemo Vam dati naslutiti teškim svetim kadom, kao u starca Vjesta, prožete nebeske volumene romaničkih katedrala koje odzvanjaju Starom umjetnošću, Ars antiqua, naslonjenom na cantus firmus korala, u mahnitom i hipnotičkom vrtlogu; zatim sasvim drugačiju, improvizatorsku, gotovo jazzy monodiju Nove umjetnosti, Ars nova, koja se u troglasnim motetima prelijeva nad nekoliko slojeva vulgarizirane ili korektne latinštine, otvarajući i fizički portal između neba i zemlje; te na koncu Rafiniraniju umjetnost, Ars subtilior, kao posljednju, prezrelu i rascvalu gestu, kojom je umjetnost Srednjeg vijeka manirističku i sinestezijsku krunu predala novouskrslim Nereidama Renesanse.

Program
Perotin, Machaut, DuFay, Paolo & Lorenzo da Firenze, von Wolkenstein, Solage, Senleches, Binchois

 
Antiphonus
&
Gabriel Belkheiri, García del Pozo, blokflaute
Mikari Shibukawa, gotička harfa
Izidor Erazem Grafenauer, lutnja
Domen Marinčič, viela
 
 
 
Muzej za umjetnost i obrt
utorak 14. studenog, 20 sati
 
 
 

Nazad