hr | en

Hrvatski barokni ansambl - Uskrsni oratorij

Objavljeno: 2006-04-20

U subotu 22. travnja 2006. u 20 sati u Hrvatskom glazbenom zavodu koncert će održati Hrvatski barokni ansambl pod ravnanjem Richarda Egarra


HRBA

Georg Friedrich Händel
Concerto grosso u B-duru, op. 6, br. 7, HWV 325

Largo
Allegro
Largo
Andante
Hornpipe


Johann Sebastian Bach
Suita u D-duru, BWV 1068

Ouverture
Air
Gavotte I, II
Bourrée
Gigue

***

Johann Sebastian Bach
Uskrsni oratorij, BWV 249

Sinfonia
Adagio
Zbor: Kommt, eilet und laufet
Recitativ: O kalter Manner Sinn!
Arija: Seele,deine Spezereien
Recitativ: Hier ist die Gruft
Aria: Sanfte soll mein Todeskummer
Recitativ: Indessen seufzen wir
Aria: Saget,saget mir geschwinde
Recitativ: Wir sind erfreut
Zbor: Preis und DankHrvatski barokni ansambl utemeljili su godine 1999. istaknuti hrvatski umjetnici Saša Britvić i Mario Penzar. Ansambl koji čine afirmirani instrumentalni i vokalni solisti, svoju je stvaralačku energiju usmjerio na povijesno vjernu interpretaciju glazbe 17. i 18. stoljeća. Uz stalne koncertne cikluse od po sedam koncerata u Hrvatskom glazbenom zavodu s tematski jasno osmišljenim programima hrvatske i inozemne barokne produkcije, redoviti su gosti domaćih i inozemnih festivala. Zbog iznimno stručnih, stilski čistih i virtuoznih interpretacija, glazbena kritika i publika svrstavaju ih u sam vrh hrvatske glazbene produkcije. Objavili su (2002.) kompaktnu ploču Cecchini & Co. s trio-sonatama hrvatskih i talijanskih skladatelja.
Richard Egarr nastupao je u najznačajnijim koncertnim dvoranama diljem Europe, Sjedinjenih Država i Japana, kako kao solist, tako i kao pratilac i komorni glazbenik, pri čemu se osobito ističe njegova suradnja s violinistom Andrewom Manzeom. Kao dirigent, ravnao je brojnim izvedbama, među kojima se ističu Händelovi Acis i Galateja, Alcina, L’Allegro, il Penseroso ed il Moderato i Mesija, Purcellova Vilinska kraljica, Bachova Misa u h-molu, Telemannova Muka po Mateju, kao i aranžmani Leopolda Stokowskog i Ikona svjetla Johna Tavernera. Pritom je surađivao, između ostalih, s Europskim komornim orkestrom, Komornim orkestrom Nizozemskog radija, Bečkim komornim orkestrom i Orkestrom iz doba prosvjetiteljstva. Od rujna 2005. jedan je od ravnatelja Akademije za ranu glazbu. Ove godine nastupit će s ansamblom Tafelmusik iz Toronta i Portlandskim baroknim ansamblom, dok će Nizozemskim Bachovim društvom ravnati u izvedbi Händelove Estere. U 2007. godini dvaput će ravnati prvom inačicom Bachove Muke po Mateju, također s Nizozemskim Bachovim društvom, u scenskoj izvedbi u Glyndebourneu. Richard Egarr ekskluzivno snima za tvrtku Harmonia Mundi USA. Snimio je solistička djela Frescobaldija, Gibbonsa, Couperina, Purcella, Frobergera i Bacha. Njegove snimke s Andrewom Manzeom dobile su niz priznanja i međunarodnih nagrada. S Akademijom za ranu glazbu snimio je sve Bachove koncerte za čembalo, a planira i snimanje Händelovih concerta grossa i orguljskih koncerata. Uskoro će biti objavljene i njegove snimke Mozartovih djela za glazbala s tipkama i Bachovih Goldberg varijacija.

Nazad