hr | en

Iz ciklusa Oda-birano - Hrvatski radio, 1. program

Objavljeno: 2017-04-14

Oda-birano: Giga Gračan: Zgode i nezgode Otela i družine bud u Mletcih, bud na otoku cveba 18. 04. HR1 u 18.15


U ciklusu Oda-birano nastavljamo niz emisija "Will u svijetu.... uglazbljenja" koji je osmislila autorica Giga Gračan. Nova premijera, upravo na dan Hrvatskoga glazbenog zavoda 18.04. donosi "Zgode i nezgode Otela i družine, bud u Mlecih, bud na otoku cveba"
 
Klubu dokone i vedroj razbibrizi sklone zagrebačke gospode KVAK pridonio je skladatelj Gjuro Eisenhuth (počasno kvakačko ime: Gvozdokapić) uglazbljenje urnebesne Shakespeareva persiflaže Otela koju je ishitrio kvakač Julije Šenoa (kvakačko ime: Kvaković). A sve je to datirano zadnjim desetljećima 19. stoljeća. Pak je u Hrvatskom glazbenom zavodu bila 2002. uprizorena prva 21-vostoljetna interpretacija partiture, redigirana i dirigirana po Silviju Foretiću. Emisija evocira tu junačku izvedbu, uvodno izvijestivši o rečenom društvu KVAK (djelovalo od 1879. do 1941). Dekretom ga je ukinuo endehazijski režim čim je nalegao. Bili su valjda odveć vedri i odveć kozmopolitski.
Emisiju zakvakila: Giga Gračan, kvakačkim imenom Mamakvak.
Tonski ukvakio: Nikola Podkrajac.
Urednica ciklusa: Iva Lovrec Štefanović.
Oda-birano: Zgode i nezgode Otela i družine, bud u Mlecih, bud na otoku cveba
HR1, utorak 18.04. u 18.15


 

 

Nazad