hr | en

Koncert u Mimari

Objavljeno: 2006-10-25

Hrvatsko društvo glazbenih umjetnika poziva na koncert koji će se održati 3. studenog u 19 sati u Mimari


Na koncertu nastupaju članovi pododbora HDGU-a iz Istre:

Aleksandra Golojka, glasovir
Jadranka Celić, glasovir
Đeni Dekleva–Radaković, glasovir
Tatiana Šverko–Fioranti, glasovir
Bruno Krajcar, glasovir
Elda Krajcar- Percan, glasovir

Samanta Stell, flauta
Nataša Dragun, flauta

Žarko Ignjatović, gitara

Vedran Vojnić, vibrafon


Na programu:
I. Matetić-Ronjgov, A. Smareglia, L. Dallapicolla, N. Milotti, Đ. Dekleva -Radaković, B. Krajcar, T. Petercol, E. Krajcar-Percan

Nazad