hr | en

Ljetni seminari za pijaniste

Objavljeno: 2007-06-12

Ljetni seminari pod vodstvom Laszla Baranyaya redovnog profesora na Glazbenom sveučilištu Ferenc LIszt u Budimpešti održat će se:


-u TAPOLCI između 6. i 16. srpnja 2007.
-u ZEBEGÉNYU između 21. i 31. srpnja 2007.

Cijena svakoga seminara za AKTIVNE polaznike iznosi 250 eura, dok za pasivne 150 eura; u cijenu su uračunati smještaj i 2 obroka dnevno.

KONTAKTI:

TAPOLCA ZEBEGÉNY
Glazbena škola "Pál Járdányi" Glazbena skola "István Szőnyi"
Gđa. Ildikó Gellai
tel. 00 36 87 510 190 Tel. 00 36 30 912 2326
e-mail: ildikogellai@freemail.hu
e-mail: jpztapolca@freemail.hu

Nazad