hr | en

Marija Mikulić Štimac i Masatoshi Hirano u Eufrazijevoj bazilici

Objavljeno: 2006-07-21

U Poreču će 25. srpnja u 21 sat, povodom 45. koncertne sezone u Eufrazijevoj bazilici, koncert održati Maria Mikulić Štimac na glasoviru i Masatoshi Hirano na alt violi.


Maria Mikulic - Mastoshi Hirano

Pijanistica Maria Mikulić Štimac diplomirala je na petrogradskom Konzervatoriju Rimski-Korsakov. Usavršavanje je završila solističkim koncertom u dvorani Glazunov te nakon toga započela svoju koncertnu djelatnost. Naziv magistre umjetnosti stekla je na Hochschule für Musik u Grazu, gdje se usavršavala u klasi A. Satza.
Kao članica Hrvatskog društva glazbenih umjetnika i Hrvatske zajednice samostalnih umjetnika nastupala je u Rusiji, Mađarskoj, Njemačkoj, Italiji, Austriji kao i u mnogim hrvatskim gradovima, solistički i u komornim sastavima.
Snimala je za Hrvatski radio, a 2001. snimila je i izdala prvi samostalni CD s djelima R. Schumanna, M. Ravela i D. Pejačević.
Od 1996. godine djeluje kao predavač glasovira na Muzičkoj akademiji Sveučilišta u Zagrebu.

Masatoshi Hirano rođen je 1967. u Fukuoki, u Japanu. Diplomirao je u Tokiju. Poslijediplomski studij pohađao je u Dortmundu, u Njemačkoj. Tijekom studija susretao se s mnogim čuvenim solistima na violi te obogatio svoj repertoar atraktivnim kompozicijama za violu s težištem na romantičnim skladbama. I sam je autor brojnih transkripcija i obrada za violu.
S Hrvatskom ga veže višegodišnja suradnja s maestrom M. Miletićem na čiji je poticaj 2002. održao niz koncerata u Japanu na kojima je predstavio hrvatsku glazbu i hrvatsku kulturu. Također je s Hrvatskim komornim orkestrom izveo Koncert za violu i orkestar M. Miletića, a isti je koncert snimio na CD s Dubrovačkim simfonijskim orkestrom. U organizaciji Hrvatskog društva skladatelja i Bečkog udruženja skladatelja nastupio je u Beču, izvodeći djela hrvatskih skladatelja. Također je praizveo skladbu Uspavanka M. Miletića, djelo za violu i klavir, posvećeno Njihovim Carskim Visočanstvima princu i princezi Japana.
Godine 2004. osnovao je Croatian Music Management u Tokiju s ciljem promicanja hrvatske glazbe i glazbenika u Japanu.

U dva navrata, 2003. i 2005., Maria Mikulić Štimac i Masatoshi Hirano, održali su seriju koncerata u Japanu promovirajući pritom i hrvatske skladatelje. Prilikom zajedničkih koncerata 2005. Hirano je s velikim uspjehom predstavio i svoj novi instrument, originalnu violu altu Hermanna Rittera na kojoj je trenutačno jedini solist.

Nazad