hr | en

Mladi glazbenici u Matici hrvatskoj - Domagoj Gušćić

Objavljeno: 2006-10-20

U ponedjeljak, 23. listopada 2006. u 20 sati u palači Matice hrvatske Glazbeni odjel Matice hrvatske poziva na koncert mladog pijaniste Domagoja Gušćića.


Program:

Boris Papandopulo
Osam studija za glasovir solo
I. Vivacissimo


J. S. Bach
Partita BWV 1006 u E-duru za violinu solo
I. Preludio
III. Gavotte en rondeau
VI. Gigue
- obradba za glasovir Sergeja Rahmanjinova


Robert Schumann
Sonata op. 11 u fis-molu za glasovir
I. Introduzione (Un poco Adagio) - Allegro vivace
II. Aria
III. Scherzo (Allegrissimo) - Intermezzo (Lento)
IV. Allegro un poco maestoso

Domagoj Gušćić rođen je u Zagrebu 1982, gdje srednje glazbeno obrazovanje završava na Srednjoj glazbenoj školi Pavla Markovca (prof. Jelica Kuzmin), a 2005. stječe diplomu iz studija glasovira u razredu doc. Đure Tikvice na Muzičkoj akademiji Sveučilišta u Zagrebu. Kod njega sada pohađa poslijediplomski studij. Na Međunarodnom natjecanju Roma 2005 (Rim) 2005. osvaja treću nagradu, a od ostalih ističu se osvojene prva nagrada na Međunarodnom natjecanju u Moncalijeriju (Italija, 1998) i treća nagrada na natjecanju Muzičari novog milenija (Skopje, 2004).
Kao solist nastupao je na koncertima EPTA-e (Dubrovnik, 1997; Norveška, 1999; Budimpešta, 2000), potom u Švicarskoj (Festival mladih orkestara) te u Sjedinjenim Državama i Austriji. Nastupio je uz Simfonijski orkestar HRT-a i Zagrebačku filharmoniju te održao recitale u ciklusu Virtuoso i na Tribini Darko Lukić.
Usavršava se kod uglednih pedagoga (S. Gadjiev, A. Portugheis, E. Indjić, N. Flores, B. Romanov…).

Matica hrvatska

Nazad