hr | en

Nastavak MAG sezone

Objavljeno: 2017-03-17

koncertom Mandolinskog tria u sastavu Ivana Kenk Kalebić, Stela Ivanišević i Lucija Botica u subotu 18.3. se nastavlja MAGsezona 2016/2017, koncertna sezona u organizaciji Udruge mladih akademskih glazbenika (MAG). Subotnji koncert će se održati u Etnografskom muzeju u Splitu sa početkom u 20 sati. Na programu je premijera djela splitskog skladatelja Vlade Sunka - Oj Vrliko, kao i djela talijanskih majstora mandoline Calacea, Barbelle i drugih.


Ivana Kenk Kalebić je osnovnu i srednju glazbenu školu završila u Splitu. Na konzervatoriju „Cesare Pollini“ - Padova 2003. god. diplomirala je mandolinu u klasi prof. Uga Orlandia, a 2004. god. diplomirala je glazbenu kulturu na Umjetničkoj akademiji u Splitu. Usavršavala se na seminarima za staru glazbu u Urbinu (Italija), Trossingen (Njemačka). Član je EGMA – e (European guitar and mandolin assotiation) i sudjelovala je u radu EGMYO – a (European guitar and mandolin youth orchestra) 1999. u Logronu (Španjolska) i 2000. u  Ferrari (Italija), te je 2012. bila tutor na EGMYO-u u Splitu. Član je mandolinskog kvarteta „Da Capo“ od 1997 godine, s kojim osvaja brojne nagrade u državi i inozemstvu. Član je i dua Kenk-Popović s kojim isto tako osvaja nagrade u Italiji i Hrvatskoj (Gorizia, Barletta, natjecanje komornih sastava u Makarskoj te festival mandolinista u Imotskom), te niz koncerata po Hrvatskoj, Italiji, Crnoj gori, Bosni i Hercegovini. Svirala je s mandolinskim orkestrom „Citta di Brescia“, mandolinskim orkestrom iz Vicenze, nasupala je kao solist s mandolinskim orkestrom "Sloga" iz Zagreba,  koncert majstor je mandolinskog orkestra „Sanctus Domnio“. Kao solist nastupala je s dubrovačkim simfonijskim orkestrom, te simfonijskim orkestrom iz Kolina (Češka), te surađivala s orkestrom HNK iz Splita i HNK iz Zagreba i orkestrom HRT-a. Nastavnica je mandoline u Glazbenoj školi Josipa Hatzea i na Umjetničkoj akademiji u Splitu.

Stela Ivanišević rođena je u Imotskom. Svoje glazbeno obrazovanje započinje 1998.  u mandolinskom orkestru „Imotski“. 2001. upisuje Glazbenu školu „Dr. fra Ivan Glibotić“, klavirski odjel. 2004. preseljava se u Makarsku te u Glazbenoj školi Makarska nastavlja klavirsko obrazovanje, a mandolinu svira u klasi prof. Ivane Kenk – Kalebić. Od 2005. do 2009. redovno je sudjelovala na državnom natjecanju u Opatiji te na festivalu „Mandolina Imota“ u Imotskom u kategoriji komornih sastava te osvaja brojne visoke nagrade. 2005. na međunarodnom natjecanju „Citta di Barletta“ osvaja prvu apsolutnu nagradu. 2008. svira kao solist na koncertu s Dubrovačkim simfonijskim orkestrom u Makarskoj. 2009. svira kao solist s Europskim simfonijskim orkestrom mladih u Dubrovniku i Makarskoj te kao solist s mandolinskim orkestrom «A. Bocci» u Sieni (Italija). 2009. upisuje mandolinu na „Conservatorio G. Verdi“ u Milanu u klasi prof. Uga Orlandia, a 2010. Umjetničku akademiju u Splitu, smjer glazbena teorija. Aktivno sudjeluje u komornom sastavu s klaviristom Severinom Filipovićem održavajući brojne samostalne koncerte te natjecanja, od kojih se izdvaja natjecanje „Davorin Jenko“ u Beogradu 2013. (osvojena druga nagrada). Od 2013. sudjeluje na više koncerata u organizaciji Udruge Mladih Akademskih Glazbenika. 2014. osvaja prvu s mandolinskim kvartetom „Idillio“ na mađunarodnom natjecanju u Makarskoj. U svibnju 2014. osvaja drugo mjesto i stipendiju Konzervatorija G. Verdi na natjecanju „Luigi Restelli“ u kategoriji solo izvedbi te prvo mjesto i stipendiju na natjecanju „Arnaldo Racanti“ u kategoriji komornih sastava s kvartetom „Idillio“. U veljači 2015. diplomira na Konzervatoriju "G. Verdi" u Milanu te osvaja prvu nagradu s kvintetom "Idillio" na međunarodnom natjecanju u Ali, Italija. U srpnju 2016. diplomira na Umjetničkoj akademiji u Splitu. Aktivni je član Gradskog mandolinskog društva „Sanctus Domnio“.

Lucija Botica rođena je u Dubrovniku, a mandolinu svira od rujna 2006. Završila je osnovnu glazbenu školu za mandolinu i flautu na Korčuli te srednju školu za mandolinu u Dubrovniku. Trenutno pohađa Umjetničku akademiju u Splitu na glazbenom odsjeku. Osvojila je nekoliko prvih nagrada na smotrama mandolinista u Imotskom sa duom i kvartetom. Osvojila je i prvu nagradu sa solo izvedbom i kvartetom 2014.na međunarodnom natjecanju u Makarskoj.
 

Nazad