hr | en

Pasionska baština - Počinje plač, korizmeni napjevi hrvatskih krajeva

Objavljeno: 2006-04-11

U utorak, 11. travnja 2006. u Bazilici Srca Isusova u 20 sati korizmene napjeve hrvatskih krajeva izvodi Ansambl narodnih plesova i pjesama Hrvatske LADO


P0ČINJE PLAČ, korizmeni napjevi hrvatskih krajeva

izvodi: Ansambl narodnih plesova i pjesama Hrvatske LADO

zbor uvježbali:
Joško Ćaleta
Dražen Kurilovčan


P r o g r a m:

DALMACIJA:
Kalvarija (fragmenti), Ljubo Stipišić
Oratorij za sole, muški zbor, ženski zbor i mješoviti zbor na temelju hvarskog pučkog crkvenog pjevanja
1. - POČINJE PLAČ, solo: Bojan Kavedžija
2. - KLANJAMO SE TEB' ISUKARSTE
3. - PUČE MOJ
4. - ZA NARODA GRIHE SVOGA, solo: Janja Ivančan
5. - PUČE MOJ

DALMATINSKO ZALEĐE I HERCEGOVINA:
6. - MUKA GORKA GOSPODINA (Zagvozd), muška vokalna skupina
7. - MUKA GORKA GOSPODINA (Imotski), mješoviti zbor
8. - GOSPIN PLAČ (Gabela), ženska vokalna skupina
9. - JA SE KAJEM BOŽE MILI (Slivno-Vlaka), muški zbor
Prikupio i obradio: Joško Ćaleta

BARANJA (Baranjsko Petrovo Selo):
10. - AMO SAD GRIŠNICI, muški zbor, solo: Bojan Kavedžija
11. - GORKO CVILI MARIJA, tercet: Dijana Banek, Zrinka Malus, Valentina Šepak
12. - POZDRAVIT DOĐOSMO SVETOG KRIŽA, mješoviti zbor
Prikupio: Krunoslav Šokac, Obradili: Krunoslav Šokac i Dražen Kurilovčan

PRIMORJE (Omišalj, otok Krk):
13. - ZDRAVO TELO, dueti: Zrinka Malus-Goran Vašarević,
Aleksandra Ptičar-Bojan Kavedžija, sopci: Stjepan Večković i Goran Kačurov
14. - ISUSE, ZA TRAJSET SEBRENJAKI PRODANI, ženski zbor
15. - PUČE MOJ, mješoviti zbor
Prikupio i obradio: Joško Ćaleta

SJEVEROZAPADNA HRVATSKA:
16. - TUGE MARIJINE (Prugovec, Podravina) solo:Verica Radić,
cimbal: Alan Kanski
17. - O, MOJ MILI JEZUŠ (Draškovec, Međimurje), tercet: Snježana Hulina,
Verica Radić, Valentina Šepak
Prikupio i obradio: Ivica Ivanković

KAJKAJVSKI KRAJEVI:
18. - TUŽNO PLAČE, mješoviti zbor, solo: Dijana Banek
19. - MAJKA BOŽJA JE ZASPALA, ženski zbor
20. - NIŽJE, NIŽJE SONČECE, mješoviti zbor
21. - NESEM VIDEL TAKVO STABLO, muški zbor
22. - STAŠE MATI, mješoviti zbor
Izbor: Vid Balog i Dražen Kurilovčan


LADO ANSAMBL NARODNIH PLESOVA I PJESAMA HRVATSKE LADO
osnovan je 1949. godine u Zagrebu kao državni profesionalni folklorni ansambl.
Osnovna značajka umjetničkog djelovanja Ansambla je uvažavanje autentične narodne umjetnosti. Raznolikost hrvatskog plesnog folklora prati isto takvo bogatstvo glazbenog izraza, vokalnog i instrumentalnog i Lado mu od svojih početaka pridaje izuzetnu pažnju. Bogato glazbeno nasljeđe i stečeno iskustvo zabilježeno je na brojnim nosačima zvuka.
Stalno proširivanje plesnog folklornog repertoara prati i zanimanje za glazbenu tradiciju. 1990. započet je porojekt Crkvene godine u hrvatskom pučkom kazivanju, čime je Lado krenuo u sustavno istraživanje hrvatske sakralne glazbe pučke provenijencije, dotada gotovo potpuno zanemarene, potisnute i zaboravljene. Interes su isprava bile božićne pjesme, a zatim trikraljski i uskršnji ciklus. Sakralni repertoar izbrusio je dokraja značajne vokalne i instrumentalne vrijednosti Ansambla i osposobilo ga za izvođenje većih tematskih i kompozicijskih cjelina.RAVNATELJICA: Ivana Lušić
UMJETNIČKI VODITELJ: Ivan Ivančan
PLESNI VODITELJI: Verica Radić, Dubravko Radić
VODITELJ ZBORA: Dražen Kurilovčan
VODITELJ ORKESTRA: Pere Ištvančić
GARDEROBA: Vesna Kurilovčan
TEHNČKI VODITELJ –INSPICIJENT:
Ratko Poznić
VODITELJ PRODAJE ZA HRVATSKU:
Davor Kovač

LADO
Ansambl narodnih plesova i pjesama Hrvatske
Trg maršala Tita 6a
10000 Zagreb
Tel. 0 1 48 28 472,48 28 473
Tel/fax: 01 48 28 474
E-mail: lado@lado.hr
www.lado.hr


Nazad