hr | en

Pijanistica Tamara Jurkić Sviben u Madridu

Objavljeno: 2007-05-28

Pijanistica Tamara Jurkić Sviben održat će u utorak, 29. svibnja 2007. godine recital u Centro Cultural Nicolas Salmeron u Madridu. Na programu su djela Padre Antonia Solera, Toma Restia, Joaquin Turine, Ivane Lang i Božidara Kunca.


Koncert se održava u sklopu kulturne i gospodarske promocije Republike Hrvatske u Španjolskoj u organizaciji Veleposlanstva Republike Hrvatske u Madridu.

Hrvatska pijanistica Tamara Jurkić Sviben (Pula, 1973.) diplomirala je u klasi prof. Jurice Muraia na Muzičkoj akademiji u Zagrebu 1995.godine. Koncertira kao solistica i komorna glazbenica od 1992. na mnogim hrvatskim festivalima, usredotočivši se na repertoar kraja 19. i početka 20. stoljeća. Međunarodni nastupi uslijedili su nakon dobivanja Rektorove nagrade 1995. godine za izvedbu Tri koncerta za dva klavira J. S. Bacha kao članica Klavirskog dua Muzičke akademije, s kojim isti program prezentira u velikoj dvorani palače UNESCO-a u Parizu (1995.). Slijede zapaženiji nastupi na Festivalu slavenske glazbe u Parizu, Konzervatoriju u Tergnieru (Francuska), Teen Murti Auditoriumu u New Delhiju (Indija), Festivalu "Two nights & Two days of modern music" u Odessi (Ukrajina) te brojni koncerti u Portugalu, Grčkoj, Austriji, Nizozemskoj, Mađarskoj , Ukrajini,Izraelu i Indiji.
Polazila je majstorske tečajeve Michaela Vosskresenskog (1990.) i Leva Naumova (1993.). Usavršavala se u klasi Monique Mercier na Ecole Normale de Musique de Paris 'Alfred Cortot' (1995./96.). Tijekom studija prof. Murai usadio joj je ljubav prema rijetko izvođenim hrvatskim skladateljima, te je interes za istraživanje i promociju istih potaknuo njen poslijediplomski studij pod vodstvom prof. Vladimira Krpana. Prvenstveno se bavila usporedbom hrvatskih i američkih skladatelja prve pol. 20. stoljeća, a kasnije revalorizacijom skladatelja Ivane Lang i Božidara Kunca, čije je brojne skladbe praizvela i tonski zabilježila za Hrvatski radio.
Program sa skladbama Ivane Lang izvela je između ostaloga na Danima Hrvatske glazbe u Puli, te na otvorenju novoga ciklusa koncerata "En tout intimite" u Tergnieru, Francuska, gdje je publici održala i predavanje o hrvatskoj skladateljici. Drugi dio magisterija obuhvatio je četiri klavirske sonate Božidara Kunca koje je integralno izvela u Hrvatskom glazbenom zavodu u Zagrebu 2006. godine. Za tisak priprema redakciju rukopisa prve i treće sonate istoga skladatelja. Magistrirala je prvom javnom izvedbom Koncerta za klavir i orkestar Ivane Lang, 1. lipnja 2006. godine u Koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog u Zagrebu, u sklopu Majstorskog ciklusa Simfonijskog orkestra HRT-a pod ravnanjem maestra Mladena Tarbuka.
Pedagoški rad je dio njene vokacije i to kao profesora klavira na Glazbenoj školi "Zlatko Baloković" u Zagrebu, koji nalazi temelje u suvremenim metodama usavršenim kod Marie Saboya na Međunarodnoj akademiji Ludwig van Beethoven u Parizu (1996.).
U lipnju 2006.godine izdala je svoj prvi CD u izdanju Croatia recordsa s djelima hrvatskih i američkih skladatelja prve pol. 20. st.
Članica je Hrvatskog društva glazbenih umjetnika.Nazad