hr | en

Početak sezone Gudačkog kvarteta Sebastian

Objavljeno: 2006-10-16

U ponedjeljak, 23. listopada u 20 sati u Maloj dvorani KD Vatroslava Lisinskog održat će se 1. koncert u petoj koncertnoj sezoni Gudačkog kvarteta Sebastian


Gudački kvartet Sebastian
Anđelko Krpan, violina
Korana Rucner, violina
Nebojša Floreani, viola
Zlatko Rucner, violončelo

Program:
J. Š. Slavenski: Šest narodnih - suita za guda ki kvartet
W. A. Mozart: Guda ki kvintet u C-duru KV 515
gost: Marko Genero, viola
J. Brahms: 3. guda ki kvartet u B-duru op. 67

ciklus koncerata Kvarteta Sebastian


Nazad