hr | en

Seminar za voditelje amaterskih tamburaških orkestara

Objavljeno: 2007-03-07

Seminar namijenjen voditeljima amaterskih koncertantnih tamburaških orkestara u organizaciji Hrvatskog sabora kulture održat će se 17. i 18. ožujka 2007. godine u Samoboru u prostorijama Tamburaškog društva Ferdo Livadić


Praktični dio Seminara održat će se u suradnji s tamburaškim orkestrima (mlađim i starijim) Tamburaškog društva ''Ferdo Livadić'', Samobor. Teoretski i praktični dio Seminara vodit će mo. Siniša Leopold.


PLAN SEMINARA:

subota, 17.3.2007.:
10:00 – 14:00 sati (teoretski dio)
16:00 – 20:00 sati (praktični dio)

nedjelja, 18.3.2007.:
10:00 – 14:00 sati (teoretski i praktični dio)

PROGRAM:

Teoretski dio Seminara obuhvatit će metodiku rada s tamburaškim orkestrom.

Praktični dio programa Seminara obuhvatit će obradu različitih dirigentskih i interpretacijskih problema na zadanim djelima:

Josip Kaplan: Pjesma i ples br. 1
Siniša Leopold: Frka
John Louis/obr. Željko Bradić: Ukrajne

OKRENITE!


PRIJAVE:

Molimo da nam ispunjenu prijavnicu pošaljete faksom ili poštom (mailom) najkasnije do 9.3.2007. nakon čega ćemo Vam poslati partiture koje će se obrađivati na Seminaru.
Prijavite se što prije da biste imali vremena za studiranje skladbi koje će se obrađivati na Seminaru!

KOTIZACIJA:

Sudionici Seminara koji dolaze iz tamburaških orkestara članica Hrvatskog sabora kulture i uredno podmiruju članarinu, dužni su najkasnije do 9.3.2007. uplatiti kotizaciju od 150,00 kn na žiro račun Hrvatskoga sabora kulture br. 2360000-1101534566 uz poziv na broj računa 03 - 2007 te obvezno istu uplatnicu poslati faksom ili poštom.
Ostali su nečlanovi, u istom roku, dužni uplatiti 300,00 kn na isti žiro – račun.
Na uplatnicama u rubriku uplatitelj molimo da navedete puni naziv tamburaškog orkestra čiji ste predstavnik i ime i prezime polaznika Seminara, a u rubriku svrha doznake – Seminar za voditelje tamburaških orkestara.

SMJEŠTAJ I PREHRANA (o trošku seminarista):

Smještaj o trošku seminarista organiziran je u Hotelu ''Lavica'' (Ferde Livadića 5, Samobor) u jednokrevetnim ili dvokrevetnim sobama. Jednokrevetna soba s doručkom iznosi 232,00 kn, a dvokrevetna s doručkom po osobi 157,00 kn. Nadoplata za ručak i večeru jest 80,00 kn. Moguće je također dogovoriti samo prehranu o trošku seminarista odnosno ručak ili večeru po cijeni od 40,00 kn.
Molimo Vas da u slučaju planiranog noćenja i prehrane (o svom trošku) obvezno kontaktirate Hotel ''Lavica'' poradi rezervacije na tel. 01/3368-000. Sudionici Seminara osobno plaćaju smještaj i/ili prehranu na recepciji hotela.

www.hrsk.hr

Doc Prijavnica

Nazad