hr | en

Tjedan u Glazbenom zavodu: od 20. do 26. ožujka 2017.

Objavljeno: 2017-03-17

Pregled događanja u Hrvatskom glazbenom zavodu od 20. do 26. ožujka 2017.


Ponedjeljak, 20. III. u 18 sati Mala dvorana
HGZ | Rođendanski koncert
Društveni komorni ansambl
Vesna Šepat Kutnar umjetnička voditeljica
J. S. Bach
Besplatne ulaznice za članove HGZ–a i HDGU–a

Utorak, 21. III. u 20 sati Velika dvorana
BuntArt | Guitarra viva
Marco Socías gitara (Španjolska)
Rodrigo, Castelnuovo Tedesco, Schubert–Mertz, de la Maza, Moreno Torroba, Pujol
Određeni broj besplatnih ulaznica za članove HGZ–a

Srijeda, 22. III. u 17 sati Mala dvorana
Glazbena škola Pavla Markovca
Koncert učenika u povodu Dana Škole

Četvrtak, 23. III. u 17 sati Mala dvorana
Glazbena škola Pavla Markovca
Koncert učenika u povodu Dana Škole

Petak, 24. III. u 20 sati Velika dvorana
Glazbena škola Pavla Markovca
Koncert učenika u povodu Dana Škole

Subota, 25. III.
u 11 sati Mala dvorana
u 20 sati Velika dvorana
Glazbena škola Pavla Markovca
Koncerti učenika u povodu Dana Škole

Nedjelja, 26. III.
u 11 sati Mala dvorana
u 20 sati Velika dvorana
Glazbena škola Pavla Markovca
Koncerti učenika u povodu Dana Škole
 

Nazad