hr | en

"Upoznajmo glazbene instrumente" - Gudački kvartet Sebastian

Objavljeno: 2017-10-12

U Gradskoj knjižnici 16. listopada 2017. u 19 sati u okviru projekta Knjižnica širom otvorenih vrata - Upoznajmo glazbene instrumente nastupa Gudački kvartet Sebastian. Na programu su djela Mozarta, Boccherinija, Sorkočevića, Dvoraka, Brahmsa, Slavenskog i Tijardovića.


Gudački kvartet Sebastian osnovan je 1982. godine kao Kvartet muzičke omladine Zagreb. Od 1990. godine djeluje pod imenom Gudački kvartet Sebastian. Članovi kvarteta usavršavali su se na tečajevima komorne glazbe u Grožnjanu (Hrvatska), Rogaškoj Slatini (Slovenija), Pecsu (Mađarska) i Saumuru (Francuska).
Godine 1988. kvartet postaje član Međunarodne zaklade Yehudi Menuhin sa sjedištem u Parizu. Osim čestih nastupa u Hrvatskoj, Gudački kvartet Sebastian koncertirao je u Sloveniji, Francuskoj, Sjevernoj Koreji, Italiji, Austriji i Mađarskoj.
Repertoar kvarteta obuhvaća djela od klasike do suvremene glazbe s naglaskom na hrvatskom stvaralaštvu. Praizveli su više djela suvremenih skladatelja, primjerice A. Klobučara, N. Firšta, A. Igreca, D. Bukvića, S. Drakulić i drugih.
Surađuju s istaknutim hrvatskim i svjetskim glazbenicima kao što su Milan Turković, Paul Meyer, Pierluigi Camicia, Aleksandar Serdar...
Od 2002. održavaju svoj ciklus u maloj dvorani V. Lisinski u Zagrebu.

Nazad