hr | en

Virtuoso u Samoboru i Zagrebu

Objavljeno: 2008-02-20

U petak, 22. veljače u Samoboru i u nedjelju, 24. veljače u 20 sati u Zagrebu koncert će održati mladih glazbenici u okviru ciklusa Virtuoso.


Samobor
Galerija Prica, Trg Matice hrvatske 3
Petak, 22. 2. 2008.
20 sati

Četvrti redoviti koncert u trećoj sezoni (2007-2008)
Virtuoso
Ciklus koncerata studenata Muzičke akademije u Zagrebu


i


Zagreb
Hrvatski glazbeni zavod, Gundulićeva 6
Nedjelja, 24. 2. 2008
20 sati

Peti redoviti koncert u sedmoj pretplatničkoj sezoniVirtuoso
Ciklus koncerata studenata Muzičke akademije u Zagrebu

Program

Franz LISZT
(Doborján, 1811 – Bayreuth, 1886)


2. MADŽARSKA RAPSODIJA
Manuela ŠIMUNOVIĆ, klavir


WALDESRAUSCHEN, Koncertna etida
Krešimir STARČEVIĆ, klavir


TRANSCENDENTALNA ETIDA br. 10 u f-molu
Allegro Agitato
Ivana TADIN, klavir


UN SOSPIRO
Karlo IVANČIĆ, klavir

Koncertna parafraza na valcer iz opere FAUST
Zrinka IVANČIĆ, klavir


* * * * *


HARMONIES DE SOIR - transcendentalna etida br. 11
Tonči TRANFIĆ, klavir


S'IL EST UN CHARMANT GAZON
OH! QUAND JE DORS
Josipa LONČAR, sopran
Ivan HORVATIĆ, klavir


CONSOLATION u Des duru, br.3, Lento placido
ŠPANJOLSKA RAPSODIJA
Kristina BJELOPAVLOVIĆ, klavir



Manuela ŠIMUNOVIĆ (Zagreb, 1988) studentica treće godine klavira na Muzičkoj akademiji u Zagrebu, u klasi prof. Vladimira Krpana, počela je učiti klavir sa 6 godina, a od svoje osme godine osvaja nagrade i priznanja na natjecanjima. Među brojnim visokim nagradama koje je dobila su i prve nagrade na državnim i međunarodnim natjecanjima u Zagrebu (2000), Citta di Sale (Italija, 2001), Moncalieri (Italija, 2003), Beč (Austrija, 2005) i Dubrovnik (2007). Među njenim mnogobrojnim nastupima ističu se nastupi s orkestrom koje je održala u Zagrebu (2000. i 2006) i Pärnu (Estonija, 2006). Osim u glazbenim, ističe se i u drugim aktivnostima te je u svibnju 2002. od Vijeća Europe dobila nagradu za literarno djelo.

Ivana TADIN (Split, 1985) studentica 4. godine klavira na Muzičkoj akademiji u Zagrebu, u klasi prof. Ante Milića, završila je srednju glazbenu školu u splitskoj GŠ Josip Hatze u klasi prof. Najde Čapalije. Usavršavala se na seminarima prof. Arba Valdme i Vladimira Krpana.

Zrinka IVANČIĆ (Zagreb, 1982) diplomirala je (prof. Damir Sekošan) i magistrirala (prof. Vladimir Krpan) klavir na Muzičkoj akademiji u Zagrebu, a sada se usavršava u Italiji u klasi prof. Franca Scale. Dobitnica je Rektorove nagrade i prvih nagrada niza domaćih i inozemnih natjecanja (4 prve nagrade na državnim natjecanjima, nagrade Darko Lukić i Ferdo Livadić; Moncalieri, San Bartolomeo). Održala je niz recitala u Hrvatskoj (pored ostalog: na Dubrovačkim ljetnim igrama; u ciklusu Piano fortissimo) i u inozemstvu (Interpreti del mondo, Italija) te nastupala kao solist uz pratnju desetak raznih orkestara.

Josipa LONČAR (Zagreb, 1985) studentica 4. godine solo pjevanja na Muzičkoj akademiji u Zagrebu (prof. Miljenka Grđan) srednju glazbenu naobrazbu stekla je u zagrebačkoj GŠ Blagoje Bersa (prof. Mladen Häusler). Dobitnica je prve nagrade na državnom natjecanju (2007) te niza drugih priznanja. Kao solistica je nastupila uz Zagrebačku filharmoniju pod ravnanjem V. Šuteja.

Kristina BJELOPAVLOVIĆ (Zagreb, 1983) diplomirala je klavir (2003) u klasi prof. Sretne Meštrović i sada završava magisterij u klasi prof. Marine Ambokadze na Muzičkoj akademiji u Zagrebu. Dobitnica je Rektorove nagrade te brojnih prvih nagrada na državnim i međunarodnim natjecanjima i često nastupa. Svaki njen nastup ispraćen je s oduševljenjem, a kritika je njen recital održan u Hrvatskom glazbenom zavodu obilježila kao Koncert za pamćenje (Vjesnik, 3.5.2002). Kao solist nastupila je uz niz orkestara (Zagrebačka filharmonija, Dubrovački simfonijski orketar, Zagrebački solisti, Orkestar Opere HNK Ivan Zajc, Rijeka). Od 2004. godine član je Hrvatskog društva glazbenih umjetnika i ima status Slobodnog umjetnika. Krajem 2007. godine održala je koncertnu turneju po Japanu (Tokyo, Kawasaki, Osaka, Kobe, Kyoto, Akita itd).

Nazad