hr | en


Eugen Indjić u Galeriji Prica

U utorak 23. siječnja u 19.30 sati u Galeriji Prica u Samoboru, u organizaciji Pučkog otvorenog učilišta Samobor, koncert će održati istaknuti pijanist Eugen Indjić.


Matea Leko u Glazbenom zavodu

U subotu 20. siječnja u 20 sati u Hrvatskom glazbenom zavodu recital će održati mlada pijanistica Matea Leko.


Kanadska turneja Zagrebačkoga gitarističkog kvarteta

Zagrebački gitaristički kvartet će u Kanadi koncertirati u Montréalu 16. siječnja, dan kasnije u Ottawi, a 20. siječnja u Torontu.


Rođendan umjetnosti!

U srijedu 17. 01. 2007., Hrvatski radio će se po drugi put uključiti u međunarodni projekt skupine za ars acusticu Europske radijske unije kojim se slavi rođendan umjetnosti!


Etnomuzikološka predavanja

Dana 15. i 16. siječnja u organizaciji Hrvatskog muzikološkog društva i Instituta za etnologiju i folkloristiku predavanja će održati prof. dr. Marianne Bröcker.


Večer udaraljkaša

U nedjelju, 14. siječnja u 20 sati u Hrvatskom glazbenom zavodu održat će se udaraljkaški koncert u suradnji s 4. Međunarodnim udaraljkaškim tjednom


Pijanist Bruno Vlahek u Lausanni

U nedjelju 14. siječnja u Operi u Lausanni (Švicarska), uz orkestar Konzervatorija u Lausanni pod ravnanjem mo. Hervéa Klopfensteina, nastupit će mladi hrvatski pijanist Bruno Vlahek kao solist u Aubade – koncertu za glasovir i 18 instrumenata F. Poulenca


Collegium musicum Fluminense u Rijeci

Riječki barokni ansambl Collegium musicum Fluminense, koji djeluje pri K.U.D.-u Fratellanza Zajednice Talijana u Rijeci od 1987. godine, u petak 12. siječnja održat će koncert Les fontaines de Versailles (Versajske fontane) - glazba na dvoru Luja XIV


4. međunarodni tjedan udaraljkaških ansambala

Od 10. do 15. siječnja 2007. održava se četvrti Međunarodni tjedan udaraljkaških ansambala - International Percussion Ensemble Week (IPEW), jedinstveni udaraljkaški projekt u Hrvatskoj, ali i u svjetskim razmjerima.


Koncert u Hrvatskom glazbenom zavodu

U subotu, 13. siječnja, s početkom u 20 sati, u Hrvatskom glazbenom zavodu će se održati koncert u sklopu ciklusa Pianofortissimo. Nastupit će solisti Jurica Šoša, Ivan Meleš i Naum Grubert (Nizozemska).