29. listopad – 26. studeni 2017.

Kontakt

Muzički informativni centar
Kneza Mislava 18
10000 Zagreb

Telefon: (01) 4501-208, 4501-200
Telefaks: (01) 4611-807