hr | en

Forse vien fuor l'Aurora (madrigal za 5 glasova), Ave Maria (motet za 6 glasova), Expectans expectavi (motet za 3 glasa, 2 violine i b.c.)

Francesco Usper (1560./61. - 1641.)

Godina izdanja: 2001

ISMN: M-706701-14-1, MIC 11.281-3

Jezik: Predgovor na hrvatskom i engleskom

Francesco Usper rođen je u Poreču u obitelji Sponga (kasnije preuzima prezime Usper prema svom venecijanskom zaštitniku, odvjetniku Lodovicu Usperu). Učenik je Andree Gabrielija, a najveći dio života provodi u Veneciji, u bratovštini S. Giovanni Evangelista (kapelan, zborovođa, orguljaš itd.). U Veneciji je objavio pet samostalnih zbirki svojih skladbi. Mnogi detalji o njegovu životu i radu mogu se naći u knjizi Francesco Sponga Usper, Mletački glazbenik iz Poreča Ennia Stipčevića (MIC, Zagreb 1990.).

»Dodaj u košaricu
Cijena: 70,00 Kn