hr | en

Josip Štolcer Slavenski II

Eva Sedak

Godina izdanja: 1984

ISBN: II Volume

Jezik: hrvatski

Josip Štolcer Slavenski, skladatelj prijelaza jedno je, u nevelikom nizu glazbenih izdanja o hrvatskim skladateljima monografijskog tipa. Tiskana u dva sveska od kojih prvi obuhvaća raspravu o Štolceru Slavenskom, pomnu i lucidnu analizu njegovih djela, te "nacrt za skladateljev životopis", a drugi precizan popis djela te incipite i niz notnih primjera iz skladbi o kojima se raspravlja u prvom svesku. Rad kojeg podjednako odlikuju "odgovornost znanstvenika, misaonost, te sadržajnost jezika i stila" (iz predgovora knjizi) sadrži mikroskopske analize kompozicijsko-tehničkih postupaka i glazbenog materijala iz koje su sačinjene najvažnije Štolcerove skladbe, a u sadržajno bogatim bilješkama autorica donosi niz zanimljivih informacija o i oko analiziranih skladbi, citata napisa iz tadašnje periodike ili zanimljivih zapažanja. Velika vrijednost izdanja očituje se u (uspjelom) pokušaju valorizacije djela Štolcera Slavenskog u kontekstu sveobuhvatnih događanja u europskoj i svjetskoj glazbi tog vremena, komparativnih analiza i sistematizacije značajki skladateljevog jezika u zaglavku knjige.

»Dodaj u košaricu
Cijena: 70,00 Kn