hr | en

Dora Pejačević

Koraljka Kos

Godina izdanja: 1998

ISBN: 953-7129-04-7

Jezik: njemački

Ovo izdanje prijevod je istoimenog hrvatskog izdanja Koraljke Kos, koje je objavila Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti 1982. godine. Ipak, u odnosu na izdanje iz 1982., njemačko je izdanje obogaćeno i nadopunjeno novim podacima, a ažurirana je i bibliografija radova o Dori Pejačević. "Ovaj rad sadržajnom i formalnom koncepcijom slijedi tradiciju standardnih monografijskih prikaza, .... u kojoj je skladateljičina biografija ugrađena u širi kulturni kontekst, a posebna je pažnja posvećena sferi intelektualnih preokupacija i poticaja koji su vrlo značajni za glazbeni izraz Dore Pejačević" (K. Kos). U pregledu stvaralaštva prikazan je razvojni put i posebnost svake od glazbenih vrsta koje su zastupljene u opusu skladateljice. Izdanje donosi i niz notnih primjera, detaljnu biografiju skladateljice, iscrpne analize skladbi te niz vizualnih priloga.

»Dodaj u košaricu
Cijena: 75,00 Kn