hr | en

Zvuk - znak - glazba

Nikša Gligo

Godina izdanja: 1999

ISBN: 953-96779-5-5

Jezik: hrvatski

"Semoigrafija je semiotika notacijskih sustava ´Ona istražuje note kao znakovne sustave koji ... upućuju na akustičke zvukove´(Winfried Nöth). Istraživački zadatak te posebne semiotičke discipline ukazuje na specifične probleme koji pred njom iskrsavaju kada je riječ o novoglazbenoj notaciji koju je teško prihvatiti kao jednoznačan znakovni sustav, pogotovo s obzirom na referencijalnost notacijskih znakova spram zvuka koji, kao ´akustičkih znak´, postaje glazba. - Studije u ovoj knjizi nastajale su od sredine osamdesetih godina. Glavnina njih je objavljenja na engleskom i/ili njemačkom jeziku. Verzije koje se ovdje objavljuju nisu, međutim, puki prijevodi na hrvatski jezik, nego uglavnom ´obrade´ u duhu hrvatskog jezika i prilagođene našoj čitateljskoj publici" (N. Gligo - iz predgovora knjizi)

SADRŽAJ

Zapis je glazba? Doprinos aktualizaciji jednog samo prividno zastarjelog protuslovlja

Kakvo glazbeno djelo predstavlja Zbirka kamenova Johna Cagea? Doprinos determinaciji djela u eksperimentalnoj glazbi

Sredstvo za kontrolu procesa glazbene semioze u neverbalnom znakovnom sustavu: partitura za slušanje Ligetieve Artikulacije Rainera Wehingera

Grafička notacija ili glazbena grafika? Nenotacionalni znakovni sustavi u Novoj glazbi i njezin multimedijalni, intermedijalni, proširenomedijalni i miješanomedijalni karakter

Vrijeme kao doprinos determinaciji djela u Novoj glazbi. O jednom aspektu glazbene kronemike

Glazba kao tekst. O nekim dodirima i mimoilaženjima teorije jezika, znanosti o književnosti i znanosti o glazbi

O semiografskim problemima u Novoj glazbi 20. stoljeća

 

»Dodaj u košaricu
Cijena: 145,00 Kn