hr | en

Ben misurato

Stanko Horvat

Godina izdanja: 2006

ISMN: M-706701-28-8

Jezik: predgovor na hrvatskom i engleskom

Stanko Horvat (Zagreb¸ 1930.) završio je studij kompozicije na Muzičkoj akademiji u Zagrebu (1956., Stjepan Šulek). Usavršava se na Pariškom konzervatoriju (1958.-59., T. Aubin) te privatno kod Renéa Leibowitza. Istraživanjima elektrofonske glazbe bavi se u Elektronskom studiju Tehničkog fakulteta u Berlinu (1977.-78.).
Od 1961. do umirovljenja 1999. predaje na Muzičkoj akademiji u Zagrebu gdje je odgojio niz značajnih hrvatskih skladatelja. Obnaša brojne značajne javne funkcije (umjetnički direktor Muzičkog biennala Zagreb, 1985.- 89.; predsjednik Hrvatskog društva skladatelja, 1974.-79. i dr.). Član je Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. Za svoj dosadašnji rad dobio je brojna priznanja i nagrade.

Prve Horvatove skladbe imaju čvrst korijen u klasičnoj tradiciji (Concertino za gudače, 1952.). Nakon studija u Parizu - a pod utjecajem Leibowitza - okreće se dodekafoniji, serijalizmu i drugim tada suvremenim skladateljskim tehnikama koje, međutim, kao neprimjerene svojemu senzibilitetu ubrzo napušta. Mnogo je snažnije na njegov rad utjecala Poljska škola (Kontrasti za gudački kvartet, 1963.). U svim glazbenim oblicima kojima se služio, Horvat je ponajprije usmjeren na zvukovnu ekspresiju. Sklon je čistom zvuku, jednostavnoj formi i tretmanu glazbala na tradicionalan način. U njegovim se djelima otkriva želja za pomirbom suvremenog i romantičnog, egzaktnog i slobodnog, konstruiranog i improviziranog. Stalno je prisutna njegova sklonost prema jednostavnosti teksture, što ponekad podsjeća na minimalnu glazbu (Akordi, 1979., Ostinati, 1983., Concertino za glasovir i gudače, 1996., In modo rustico za bas-klarinet i glasovir, 1997.). Horvatova se djela izvode u svim europskim zemljama i na gotovo svim kontinentima, na festivalima u Hrvatskoj (Dubrovačke ljetne igre, Muzički biennale Zagreb, Splitsko ljeto) i u inozemstvu (Varšavska jesen, Musikprotokoll u Grazu, Berliner Biennale, Međunarodni festival u Brnu).

Autor o Ben misurato:
"Iza ovog ozbiljnog naslova skriva se nevelika glasovirska skladba, možda tek djelomično odmjerena (misurata). Njezin uvodni dio evocira oprezni hod, oklijevanje i povremene erupcije (neodmjerene). Drugi i završni dio skladbe donosi "ben misurato" materijal izrazito ritmičkog porijekla koji se uporno ponavlja i djeluje ponešto mehanički monotono. Skladbu zaokružuje vehementni akordički fortissimo u dobroj staroj maniri."

(Podaci o autoru preuzeti s web stranice Hrvatskog društva skladatelja, www.hds.hr)


»Dodaj u košaricu
Cijena: 70,00 Kn