hr | en

Doloroso za kvartet saksofona

Dubravko Palanović

Godina izdanja: 2017

ISMN: 979-0-801350-16-9

Skladatelj i kontrabasist Dubravko Palanović (Zagreb, 1977.) na Muzičkoj akademiji u Zagrebu diplomirao je 1999. kontrabas u klasi Josipa Novosela i kompoziciju u klasi Željka Brkanovića 2008. godine. Bio je član međunarodnog Omladinskog orkestra Gustav Mahler pod ravnanjem Claudija Abbada. Trenutačno je član (i osnivač) komornog ansambla Acoustic Project i Zagrebačke filharmonije. Skladao je za ugledne ansamble (Zagrebački solisti, Zagrebačka filharmonija, Simfonijski orkestar HRT-a, Zagrebački puhački ansambl, Varaždinski komorni orkestar, Salzburška komorna filharmonija, Moskovski simfonijski orkestar, Ansambl Cantus, Zadarski komorni orkestar) i imao izvedbe na vodećim međunarodnim festivalima (ISCM Svjetski dani glazbe, Muzički biennale Zagreb, Moskovske jeseni). U opusu mu prevladavaju djela za komorne sastave, a skladao je i za orkestar (Koncertna uvertira, 2007., Ex profundo exitus, 2008.; In medio ignis, 2014.; Koncert za violončelo i orkestar, 2015.). Nagrađene su mu skladbe Muzika za marimbu i gudače (Reinl-Stiftung, Beč 2004.), Emphates za gudače (Rektorova nagrada, 2005.), Koncertna uvertira (Nagrada Koncertne dvorane Vatroslava Lisinskog za najbolju umjetničku skladbu hrvatskog autora, 2007.) te Doloroso za kvartet saksofona (Međunarodno skladateljsko natjecanje Maurice Ravel, 2016.). Skladbe su mu objavljene na nosačima zvuka Zagrebačkog puhačkog ansambla (Puhački kvintet), Papandopulo kvarteta (Doloroso), Zagrebačkih solista (Anima Sospesa), ansambla Acoustic project (Preludij) i flautista Danija Bošnjaka (Manic). 
 
*** 
 
Mogao bih reći da se u nekoliko posljednjih mojih skladbi u znatnoj mjeri osjeti utjecaj jazza koji sam s vremenom posebno zavolio. Zadnja od tih skladbi je Doloroso za kvartet saksofona (2011.). Skladba je vrlo intimne prirode, a i samo joj ime upućuje na karakter – želio sam naime dočarati atmosferu melankolije, sjete i boli. Okosnica skladbe je tema s početka, iznesena prvo u polaganom tempu, potom se modificira i pojavljuje u brzom tempu. Na završetku se vraća u polagani tempo pri čemu se nad harmonijom teme razvijaju i motivi koji se doimaju kao improvizacija. Namjera mi je bila stvoriti glazbu koja se izvodi u jednom dahu, da nakon bure emocija sve završi mirno, spokojno i s daškom melankolije u zraku.
Dubravko Palanović
 
 
Skladatelj i kontrabasist Dubravko Palanović (Zagreb, 1977.) na Muzičkoj akademiji u Zagrebu diplomirao je 1999. kontrabas u klasi Josipa Novosela i kompoziciju u klasi Željka Brkanovića 2008. godine. Bio je član međunarodnog Omladinskog orkestra Gustav Mahler pod ravnanjem Claudija Abbada. Trenutačno je član (i osnivač) komornog ansambla Acoustic Project i Zagrebačke filharmonije. Skladao je za ugledne ansamble (Zagrebački solisti, Zagrebačka filharmonija, Simfonijski orkestar HRT-a, Zagrebački puhački ansambl, Varaždinski komorni orkestar, Salzburška komorna filharmonija, Moskovski simfonijski orkestar, Ansambl Cantus, Zadarski komorni orkestar) i imao izvedbe na vodećim međunarodnim festivalima (ISCM Svjetski dani glazbe, Muzički biennale Zagreb, Moskovske jeseni). U opusu mu prevladavaju djela za komorne sastave, a skladao je i za orkestar (Koncertna uvertira, 2007., Ex profundo exitus, 2008.; In medio ignis, 2014.; Koncert za violončelo i orkestar, 2015.). Nagrađene su mu skladbe Muzika za marimbu i gudače (Reinl-Stiftung, Beč 2004.), Emphates za gudače (Rektorova nagrada, 2005.), Koncertna uvertira (Nagrada Koncertne dvorane Vatroslava Lisinskog za najbolju umjetničku skladbu hrvatskog autora, 2007.) te Doloroso za kvartet saksofona (Međunarodno skladateljsko natjecanje Maurice Ravel, 2016.). Skladbe su mu objavljene na nosačima zvuka Zagrebačkog puhačkog ansambla (Puhački kvintet), Papandopulo kvarteta (Doloroso), Zagrebačkih solista (Anima Sospesa), ansambla Acoustic project (Preludij) i flautista Danija Bošnjaka (Manic). 
 
*** 
 
Mogao bih reći da se u nekoliko posljednjih mojih skladbi u znatnoj mjeri osjeti utjecaj jazza koji sam s vremenom posebno zavolio. Zadnja od tih skladbi je Doloroso za kvartet saksofona (2011.). Skladba je vrlo intimne prirode, a i samo joj ime upućuje na karakter – želio sam naime dočarati atmosferu melankolije, sjete i boli. Okosnica skladbe je tema s početka, iznesena prvo u polaganom tempu, potom se modificira i pojavljuje u brzom tempu. Na završetku se vraća u polagani tempo pri čemu se nad harmonijom teme razvijaju i motivi koji se doimaju kao improvizacija. Namjera mi je bila stvoriti glazbu koja se izvodi u jednom dahu, da nakon bure emocija sve završi mirno, spokojno i s daškom melankolije u zraku.
Dubravko Palanović
 
Composer and double bassist Dubravko Palanović (Zagreb, 1977) graduated from Josip Novosel's double bass class in 1999 and Željko Brkanović's composition class in 2008, both at the Music Academy in Zagreb. He was a member of the Gustav Mahler Youth Orchestra conducted by Claudio Abbado. He is currently a member (and founder) of the Acoustic Project Chamber Ensemble and a member of the Zagreb Philharmonics. He has composed for renowned ensembles (the Zagreb Soloists, Croatian Radio Television Symphony Orchestra, Zagreb Wind Ensemble, Varaždin Chamber Orchestra, Salzburg Chamber Philharmonic Orchestra, Moscow Symphony Orchestra, the Cantus Ensemble, Zadar Chamber Orchestra) and has performed in the leading international festivals (ISCM World Music Days, Zagreb Music Biennale, Moscow Autumns). Although his oeuvre is dominated by pieces written for chamber ensembles, he has also composed for orchestras (Concerto Overture, 2007; Ex profundo exitus, 2008; In medio ignis, 2014; Concerto for Cello and Orchestra, 2015). His award-winning works include Music for Marimba and Strings (Reinl-Stiftung, Vienna 2004), Emphates for strings (University Rector's Award, 2005), Concerto Overture (Vatroslav Lisinski Concert Hall Award for the best composition by Croatian author, 2007) and Doloroso for saxophone quartet (Maurice Ravel International Composition Competition, 2016). His compositions have been released on albums recorded by the Zagreb Wind Ensemble (Wind Quintet), Papandopulo Quartet (Doloroso), Zagreb Soloists (Anima Sospesa), Acoustic Project Ensemble (Prelude) and flutist Dani Bošnjak (Manic). 
 
*** 
I could say that some of my latest compositions are strongly influenced by jazz, which I have grown very fond of over time. The latest of such compositions is Doloroso for saxophone quartet (2011). The composition is very intimate and the name itself indicates its character – namely, I wanted to depict an atmosphere of melancholy, sorrow and pain. The initial theme is the foundation of the work. It is first presented in a slow tempo, but then changes and appears in a quick tempo. In the end, the slow tempo of the theme returns and motifs that seem like improvisation develop above the harmony. My intention was to create music that will be performed in a single breath, in which everything ends calmly, peacefully and with an air of melancholy after a storm of emotions.
Dubravko Palanović
 
 

»Dodaj u košaricu
Cijena: 170,00 Kn