hr | en

Dramatski prolog za simfonijski orkestar

Dubravko Detoni

Godina izdanja: 2018

ISMN: 979-0-81350-02-2

Jezik: Hrvatski, engleski

Hrvatski skladatelj, pijanist i pisac Dubravko Detoni (Križevci, 1937.) diplomirao je glasovir i kompoziciju na Muzičkoj akademiji u Zagrebu, a usavršavao se u Sieni, Varšavi, Darmstadtu i Parizu. Autor je 140 opusa orkestralne, vokalne, komorne, solističke i elektroničke glazbe, niza multimedijalnih projekata i eksperimenata, dvanaest knjiga poezije, proze, eseja, dnevnika i putopisa, serijâ radijskih i televizijskih emisija, kao i mnogobrojnih komentara za koncertne knjižice te notna i diskografska izdanja. Osnivač je i umjetnički ravnatelj Ansambla Centra za nove tendencije Zagreb (ACEZANTEZ-a), s kojim je kao skladatelj, dirigent i pijanist od godine 1970. višekratno obišao većinu europskih zemalja te dio Amerike i Azije. Njegova su djela izvođena na najvažnijim svjetskim festivalima, tiskana u domovini i inozemstvu te objavljena na više od pedeset diskografskih izdanja. Dobitnik je niza nagrada i priznanja u domovini i inozemstvu (Vladimir Nazor, Josip Štolcer Slavenski, Zlatni Orfej, Nagrada zagrebačke glazbene kritike Zvono Lotrščak, Nagrada SKOJ-a, Nagrada Matice hrvatske, dvanaest Nagrada Jugoslavenske radio-televizije za najbolja glazbena djela godine, pet diskografskih Porina, među njima i onaj za životno djelo, Grand Prix 6. pariškog biennala mladih, Premio Italia, UNESCO-Pariz, Bedřich Smetana-Prag itd.). U njegovu skladateljskom opusu može se zapaziti spiralni krug koji kreće od dramatična postbartókovskog neoekspresionizma, napaja se zrelim poljskim zvukom, osvježava se lirsko-poetskom (ponekad i multimedijalnom) nadstvarnošću novolijepoga i jednostavnoga, a zatim se preko dosjetke postmodernističkoga brvna vraća recentnijim oštrinama poslijeavangardnoga neostrukturalizma. Na cijelome tom putu skladatelj uvijek na malo drukčiji način konsonance doživljava disonantno a disonance konsonantno, točke shvaća linijski a crte punktualno, postupno utišava krajnosti i dopire do ekstremne jednoličnosti dessina, nerijetko ulazi u prostranstva gestualne mehaniziranosti ili u fenomen ponavljanja, odviše ili premalo poznato u određenoj konstelaciji zbivanja doživljava kao humorno te mijenja smisao citata. Svaki je sustav za skladatelja potreba koje se valja svaki put drukčije otresti; od naknadnoga bliži mu je istodobni izvještaj, sinkrona kritika upravo trajućeg procesa. 

Dramatski prolog za simfonijski orkestar, nastajao od godine 1964. do 1965., praizveo je Simfonijski orkestar Radio-televizije Zagreb pod vodstvom Pavla Dešpalja u Zagrebu, 7. lipnja 1965. Djelo je bilo najprije zamišljeno kao početni stavak monumentalne simfonije, ali se već tijekom rada pokazalo da skladba nosi u sebi zapretane kondenzirane čimbenike svih četiriju simfonijskih stavaka s uvodom i epilogom. Građen na ponešto izmijenjenim i proširenim načelima klasičnoga sonatnog oblika, Dramatski prolog predstavlja golemu, obilato obojenu, širokim potezima nabacanu fresku išaranu nenadanim skretanjima melodijskih linija, harmonijski ponešto pregrijanu, punu neočekivanih bljeskova i naglih zatamnjenja. Djelo najavljuje snažni, dramatikom nabijen uvod. U nastavku, ekspoziciji, sva događanja oko prve glavne teme, s nervoznim gibanjima pratnje koja ne može zaustaviti sve energičnije melodijsko agiranje, prerastaju u prijeteće nabujali, premda skraćeni, prvi stavak simfonije, dok se skupina druge, lirske teme nezaustavljivo razlijeva u široko razveden, nokturalno tajanstven polagani simfonijski stavak. Provedba skladbe, izrađena u obliku hindemithovski čvrste, sve zagušenije četverostruke fuge koju povremeno nadglasava istodobno promičući, blještavi koral izveden iz prve glavne misli, postupno se pretvara u neobičan, donekle usporeni scherzo simfonije, dok repriza predstavlja sve napetiji i u izrazu sve dramatičniji simfonijski finale. Epilog djela, reminiscencija na njegov uzbuđeni uvod, provaljuje iznenada i poput bujice, bezobzirno sigurne u svoju moć, odvlači sve dotad probuđene zvukove za sobom.

Dubravko Detoni

Zagreb, 2016.

»Dodaj u košaricu
Cijena: 180,00 Kn