hr | en

14. koncert za violinu i orkestar u A-duru - partitura i dionice

Ivan Jarnović / Givanni Giornovichi (1747. - 1804.)

Godina izdanja: 2013

ISMN: 979-0-9005206-3-0

Jezik: Hrvatski, engleski

Izdanje Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti (HAZU) i Hrvatskog muzikološkog društva (HMD)

Priredio: Zoran Juranić

Predgovor: Vjera Katalinić

»Dodaj u košaricu
Cijena: 225,00 Kn