Dora Pejačević i BBC!

23.11.2021.

Dora Pejačević, aristokratkinja, grofica, intelektualka širokih horizonata, erudit i poliglot, a nadasve senzibilna umjetnica i stvarateljica glazbe koja nadahnjuje i pokreće, napokon je postala temom i najvećih svjetskih medijskih kuća, kao što je planetarno poznati britanski medijski konzorcij BBC (British Broadcasting Corporation)! 

U svom trećem programu, u seriji Skladatelj tjedna (Composer of the Week), sredinom 2019.,  BBC posvetio je Dori Pejačević čak pet emisija (Prvi hrvatski koncert za glasovir Dore Pejačević; Originalni glas Dore Pejačević; Nositelji posveta i interpreti djela Dore Pejačević; Pejačević i literarna elita i Pejačević, grofica protiv volje). Ugledni engleski muzikolog, urednik i voditelj, Donald Macleod ugostio je pritom vrhunsku povjesničarku Iskru Iveljić te istaknutu muzikologinju, akademkinju Koraljku Kos, kojoj pripada apsolutno najveća zasluga u istraživanju i osustavljivanju spoznaja o Dori Pejačević, koje je obuhvatila u tri knjige na njemačkom, hrvatskom i engleskom jeziku (od kojih je dvije izdao Muzički informativni centar Koncertne dvorane Vatroslava Lisinskog). Sa svojim uglednim hrvatskim gošćama Macleod ne samo da je predstavio predivnu Dorinu glazbu, već je u svojevrsnom pantoptikumu „prošetao“ njenim životom pri tom portretirajući ne samo skladateljicu, već sjajno prikazavši kontekst vremena i povijesnih datosti, društvenih previranja, kao i umjetničku kremu, elitu glazbenika, pisaca i vrhunskih intelektualaca Beča, Praga, Dresdena, Zagreba i Münchena čiji je važan dio i sama bila. 

Za ostvarenje ovog ciklusa emisija potrebno je zahvaliti i njemačkom muzikologu, violinistu i germanistu Burkhardu Schmilgunu, koji je tijekom 15 godina, kao umjetnički direktor njemačke medijske kuće cpo jpc, ostvario divljenja vrijednu ediciju nosača zvuka sa svim najvažnijim Dorinim djelima u vrhunskim interpretacijama međunarodno priznatih umjetnika i orkestara, a za što je dobio i Nagradu Vatroslav Lisinski Hrvatskog društva skladatelja.

Na koncu, valja istaknuti da bi mnoge od gore spomenutih inicijativa bile neostvarive da nije ustrajnog i neumornog rada Muzičkog informativnog centra Koncertne dvorane Vatroslava Lisinskog, koji je projektom Dora Pejačević od 1999., napose izdavanjem notnih izdanja, otvorio put brojnim izvedbama i snimanjima fascinantnog Dorina opusa.  Tako će se Dorina glazba već u studenom 2021. moći čuti u Varšavi i Katowicama u izvedbi Nacionalnog simfonijskog orkestra Poljskoga radija Katowice pod ravnanjem Ane Tali, kao i Londonu u Barbican Hallu u izvedbi Orkestra BBC pod ravnanjem mo. Oramoa Sakarija!