Zagreb Music Biennale 1961-1991

Publisher: Croatian Music Information Centre
Publish year: 1991

Price: 13,27 

In stock

Editor:
Erika Krpan (prepared)
Translator:
Maja Šoljan, Maja Oršić, Nina Helen Kay-Antoljak
Number of pages:
259
Pulikacija u kojoj je na jednom mjestu je prikupljena građa - u riječi i slici - o petnaest održnih festivala (1961-1991), te međunarodne priredbe posvećene modernoj glazbi, koja je bez dvojbe jedna od najugledenijih takove vrste u svijetu. Priređivač, Erika Krpan, odlučila se za pronalaženje, sabiranje, i sistematiziranje temeljnih podataka o Beinnalu (izdanje obiluje fotomaterijalom) i, izloživši ih na ova način, položila neophodne temelje za svaku ozbiljniju analizu pojedinih problema, te podastrla vrela bez kojih neće moći biti napisana niti jedna ozbiljna povijest ovog festivala. Načinom na koji je strukturirano ovo hrvatsko-englesko izdanje željelo se knjigu učiniti zanimljivom i korisnom također i za sve one kojima glazba nije usko stručno područje bavljenja ili interesa. This edition gathers texts and pictures about fifteen international festivals dedicated to modern music, undoubtedly the greatest of the type in the world (1961 – 1991). The editor, Erika Krpan, decided to locate, collect, and organize the basic information about the Biennale (the edition contains abundant photographs) and by presenting them in this form, she has laid the crucial foundation for any serious analysis of certain issues, and provided an unavoidable resource for a serious retrospective of the festival. The organization of this bilingual edition (in Croatian and English) makes it interesting and useful even to those readers who are not music professionals or whose primary interest is not music.