Ferdo Livadić

Bogatim stvaralačkim opusom s više od 250 skladbi i značenjem što ga je svojim cjelokupnim, glazbeničkim i društvenim djelovanjem priskrbio još za života, Ferdo Wiesner Livadić (1799. – 1879.) potvrdio se kao autor prvoga naraštaja hrvatskih skladatelja romantičnoga klasicizma.

Popis djela expand
Notna izdanja expand
Literatura expand
Albumi expand

Životopis

Bogatim stvaralačkim opusom s više od 250 skladbi i značenjem što ga je svojim cjelokupnim, glazbeničkim i društvenim djelovanjem priskrbio još za života, Ferdo Wiesner Livadić (1799. – 1879.) potvrdio se kao autor prvoga naraštaja hrvatskih skladatelja romantičnoga klasicizma. Djelujući u (samoborskoj) sredini koja je znala cijeniti svojega istaknutog i „vjernog sina domovine“, uglednoga gradskog suca, počasnoga člana zagrebačkoga Narodnog zemaljskog glazbenog zavoda (od 1859.) i Hrvatskoga pjevačkog društva Kolo (od 1866.), brojne su Livadićeve skladbe – kao što je lucidno u svojoj pjesmi Samoboru bio najavio Petar Preradović – postale „pučkom prisvojinom“.

Poput mnogih skladatelja rođenih na izmaku 18. stoljeća, Livadić je svoj glazbenički iskaz profilirao u vrijeme uspostavljanja jasnih uzora i temeljnih silnica neoklasicizma, dakle na podlozi tradicionalnoga jezika, iznikloga iz austrijskoga (europskog) glazbenog romantizma. Uz ishodišnu pripadnost toj tradiciji, i ostali su poticaji – među inima, osobito prevladavajući i za glazbeno stvaralaštvo često konzervativan, utjecaj ilirske ideologije na specifično skladbene postupke i stilska obilježja djela – pridonijeli cjelovitosti stvaralačkoga identiteta Ferde Livadića.

Za skladatelja koji je bio među prvim pobornicima „slavenske ideje u glazbi“ i koji je „Gaja glazbeno utjelovio“, takva se ideja „slavenskoga utjelovljenja“ najsvrsishodnije mogla ostvariti u vokalnoj lirici, što potvrđuju i autorove najbrojnije solističke popijevke. Naime, u Livadićevu stvaralaštvu, koje obuhvaća kraće, komorne vrste, ponajviše solopopijevke, potom instrumentalne (glasovirske) te sakralne skladbe, javlja se stanovit broj nadahnutih djela koja svjedoče o proživljenim trenutcima i promišljenim skladateljevim gestama. To se ogleda u nekim popijevkama koje je Livadić skladao na hrvatskom, njemačkom i slovenskom jeziku, i to uglavnom na tekstove svojih suvremenika.

3

Među njima se umjetničkim dometom ističu Požuda domovine i balada Kamena dieva (obje na stihove Antuna Mihanovića), potom Prelja i Udaljenoj ljubi (Ivana Kukuljevića), Okićke vrane (Ljudevita Farkaša Vukotinovića), Romanca / Ružice (Petra Preradovića), Moja sudbina (Pavla Štoosa), Udaljenoj! (Stanka Vraza), a među onima na njemačkom jeziku: Nähe des Geliebten (Johanna Wolfganga von Goethea), Entsagen i O, weine nicht! (Hyazintha von Schulheima) i druge. Iz glasovirskoga opusa (koji obuhvaća plesove, koračnice i lirske minijature) mogu se izdvojiti Valcer u a-molu, Slavische Polka, poskočica Ilirischer Tanz te skladbe pod nazivom Charakteristische Tonbilder (Der Scherz; Der Eigensinn), objavljene kao Dva scherza u redakciji Svetislava Stančića.

No lirizam Livadićeva glazbenoga iskaza i ujedno vrhunski doseg autorove instrumentalne (glasovirske) tvorbe najočitije predstavlja široj javnosti poznat (osobito otkako je 1968. godine na nj upozorio Josip Andreis) Notturno u fis-molu ili – kao što je uz naslov na jednome od triju sačuvanih rukopisa dopisao Livadić – Das Herz am Abend. Uz njezinu znatnu umjetničku vrijednost, toj se skladbi (iz 1822. ili 1820. godine) pridaje još i povijesno značenje jedne od prvih u toj glazbenoj vrsti, a svakako prethodećoj istoimenim proslavljenim Chopinovim djelima.

Rozina Palić-Jelavić (c) Muzički informativni centar

Citiranje: Palić-Jelavić, Rozina, „Ferdo Livadić“. Predgovor notnom izdanju: Ferdo Livadić. Sakralna vokalna lirika na latinske tekstove, Muzički informativni centar Koncertne dvorane Vatroslava Lisinskog, Zagreb 2018, str. V.