Francesco Sponga Usper

Francesco Sponga Usper (Sponga, Spongia, Sponza, Sponga detto Usper; Poreč?, oko 1560./61. – Venecija, 24. veljače 1641.) venecijanski je skladatelj, orguljaš i svećenik.

Popis djela expand
Notna izdanja expand
Literatura expand
Albumi expand

Životopis

Francesco Usper (Sponga, Spongia, Sponza, Sponga detto Usper; Poreč?, oko 1560./61. – Venecija, 24. veljače 1641.) venecijanski je skladatelj, orguljaš i svećenik. O njegovom školovanju malo se zna. U mladosti je služio kao svećenik u Kopru, a u Veneciji se nastanio prije 1586. godine. Svoj prvi tiskani opus, zbirku Ricercari et arie francesi (1595.), potpisao je kao ”discepolo di Andrea Gabrieli”, a posvetio ju je svome zaštitniku, venecijanskom odvjetniku Lodovicu Usperu. Preuzevši prezime svoga zaštitnika, Francesco je prihvatio razne službe u bratovštini S. Giovanni Evangelista: bio je orguljaš (1596.-1607.), kapelan (1607.–1624.), zborovođa (1624.–1626.), upravitelj (“capo”, 1626.–1641.) te administrativni službenik (“mansionario”, 1631.-1641.). Povremeno je službovao i drugdje u Veneciji, primjerice kao orguljaš u crkvi S. Salvatore (1614.-1615.) i orguljaš u bazilici S. Marco (1622.–1623.). Objavio je pet samostalnih zbirki, sve u Veneciji. Zbirka madrigala Il primo libro de madrigali a cinque voci di Franesco Spongia detto Usper (1604.) u kasnorenesansnom je stilu. Svjetovnim madrigalima sudjelovao je u dvjema sjevernoeuropskim antologijama (Nürnberg, 1604.; Kopenhagen, 1606.), a u venecijanskim antologijama (1624., 1625.) zastupljen je s nekoliko moteta. U Gradskom arhivu u Pirni (Njemačka) čuva se nekoliko njegovih rukopisnih duhovnih skladbi. Zbirku Messa e salmi da concertarsi…et insieme sinfonie, et motetti (1614.) posvetio je porečkom biskupu Leonardu Tritoniju. U opsežnoj zbirci Compositioni armoniche (1619.) objavio je instrumentalne skladbe koje su zamijetili već najraniji povjesničari barokne venecijanske glazbe. Tako je skladbu Sinfonia prima a 8 Einstein proglasio pretečom concerta grossa. U toj možda najvažnijoj Usperovoj zbirci česte su vokalno-instrumentalne kombinacije u stilu Giovannija Gabrielija. Posljednja zbirka Salmi vespertini per tutto l’anno a doi chori (1627.) sadrži psalme od četveroglasnih do dvozbornih, neki su uz sudjelovanje instrumenata, a znakovit je stilski raspon, naznačen na naslovnici: tu su sakupljeni psalmi “al’uso moderno”, ali i u starijem stilu. Za zagubljeni rekvijem u čast Cosima II. Medicija, što ga je skladao s Claudijem Monteverdijem i Giovannijem Battistom Grillom, napisao je stavke Gradual i Tractus. Uz Riječanina Vinka Jelića bio je najistaknutiji skladatelj ranog baroka, rodom iz hrvatskih krajeva, koji je živio i radio izvan domovine.

Ennio Stipčević (c) Muzički informativni centarCitiranje: Stipčević, Ennio, „Francesco Usper“. Predgovor notnom izdanju: Francesco Sponga Usper. Messa concertata del secondo tuono a 5 (Messa, e salmi da concertarsi nel’ organo, Venetia, 1614), Muzički informativni centar, Zagreb 2006.