Plohe i boje Davorina Kempfa na otvorenju MBZ-a!

13.04.2023.

32. festivalsko izdanje Muzičkog biennala Zagreb bit će otvoreno večeras, 13. travnja 2023., u Koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog izvedbom skladbe Plohe i boje za gudački orkestar Davorina Kempfa (1947. – 2022.). Ugledni hrvatski skladatelj djelo je napisao 2014. nadahnut slikarstvom Pieta Mondriana i po narudžbi Zagrebačke filharmonije kao njen prvi rezidencijalni skladatelj. Muzički informativni centar Koncertne dvorane Vatroslava Lisinskog Kempfovu kompoziciju izdao je 2018. godine. Glazbena faktura skladbe zvukovno je vrlo bogata jer skladatelj pojedine grupe instrumenata ponekad dijeli čak u četiri zasebna glasa (divisi), a pri tome svaki glas ima svoju visoko individualnu fizionomiju. Kempf majstorski koristi i niz polifonih tehnika i postupaka stvarajući tako raskošno glazbeno tkanje velikog ekspresivnog naboja. Osebujni glazbeni opus Davorina Kempfa zrcali veliko skladateljevo znanje, akribično poznavanje svjetske glazbene literature i kompozicijsko-tehničkih postupaka kroz povijest prelomljenih i sagledanih u vlastitoj stvaralačkoj prizmi. Kempfova glazbena djela svojevrsne su sinteze najrazličitijih tehnika i elemenata jezika (idioma) europske klasične glazbe počevši gotovo od srednjeg vijeka pa sve do danas. U nakladničkom katalogu Muzičkog informativnog centra, uz spomenute Plohe i boje, nalaze se i Kempfov Simfonijski stavak za orgulje i orkestar (2015.), Concerto corale za glasovir i orkestar (2014), Skladbe za zbor (2010.), Contrapuctus primus za gudački kvartet (2009.), Glasovirske skladbe (2008.) te Gloria za četiri trube i dva trombona (2021.). Plohe i boje Davorina Kempfa izvest će Simfonijski orkestar Hrvatske radiotelevizije pod vodstvom svog šefa dirigenta, Pascala Rophéa, a na programu će biti i praizvedbe dviju skladbi Mirele Ivičević te dvojice inozemnih kompozitora, Austrijanca Clemensa Gadenstättera i Francuza Tristana Muraila.