(knjiga u dva sveska)
Eva Sedak

Josip Štolcer Slavenski, skladatelj prijelaza

Nakladnik: Muzički informativni centar Koncertne direkcije Zagreb, Muzikološki zavod Muzičke akademije Sveučilišta u Zagrebu
Godina objavljivanja: 1984.

Cijena: 18,58  (140,00 kn)

Na zalihi

Urednik:
Srećko Lipovčan
Visina knjige:
24 cm
Jezik publikacije:
hrvatski
Broj stranica:
276 + 340
Josip Štolcer Slavenski, skladatelj prijelaza jedna je u nevelikom nizu glazbenih izdanja o hrvatskim skladateljima monografjskog tipa. Tiskana u dva sveska od kojih prvi obuhvaća raspravu o Štolceru Slavenskom, pomnu i lucidnu analizu njegovih djela, te "nacrt za skladateljev životopis", a drugi precizan popis djela te incipite i niz notnih primjera iz skladbi o kojima se raspravlja u prvom svesku. Rad koji podjednako odlikuju "odgovornost znanstvenika, misaonost, te sadržajnost jezika i stila" (iz predgovora knjizi) sadrži mikroskopske analize kompoziciono-tehničkih postupaka i glazbenog materijala iz koje su sačinjene najvažnije Štolcerove skladbe, a u sadržajno bogatim bilješkama autorica donosi niz zanimljivih informacija o i oko analiziranih skladbi, citata napisa iz tadašnje periodike ili zanimljivih zapažanja. Velika vrijednost izdanja očituje se u (uspjelom) pokušaju valorizacije djela Štolcera Slavenskog u kontekstu sveobuhvatnih događanja u europskoj i svjetskoj glazbi tog vremena, komparativnih analiza i sistematizacije značajki skladateljevog jezika u zaglavku knjige.