Stjepan Šulek
Stjepan Šulek

Koncert za klavir i orkestar u cis-molu, br. 2

Nakladnik: Muzički informativni centar Koncertne direkcije Zagreb
Godina objavljivanja: 2014.

Tip izdanja: glasovirski izvadak

Cijena: 26,54  (200,00 kn)

Na zalihi

Medij
tiskano izdanje
Kataloška vrsta:
solo instrument, simfonijski orkestar
Instrumentarij:
glasovir, simfonijski orkestar
Orkestracija:
pf. solo – 3 fl. (fl. 3 poi fl. picc.) 2 ob. (ob. 2 poi cor. Ingl.) 2 cl in Si♭ / in La 2 fg. – 4 cor. 3 tr. in Si♭ 3 tbn. tba – timp. – tamb. mil., ptti, G. C., tam-t. – archi
ISMN:
979-0-801337-49-8
Broj stranica:
83
Visina knjige:
32 cm
Jezik publikacije:
hrvatski, engleski
O notnom izdanju:
Skladatelj, violinist i dirigent Stjepan Šulek (1914. – 1986.) neosporno je jedan od najvećih hrvatskih simfoničara 20. stoljeća. Na početku svog skladateljskog puta Šulek stvara djela obilježena utjecajem folklora, no ubrzo se okreće (neo)baroknoj polifoniji i klasičnom glazbenom izrazu i sklada velik broj djela jasne, pregledne arhitektonike koje svjedoče o velikom skladateljsko-tehničkom znanju i osebujnom stilu. Koncert za klavir i orkestar u cis-molu, br. 2 Šulek je dovršio 1952. godine, a posvetio ga je pijanistu Ivi Mačeku, sjajnom glasovirskom pedagogu i pijanistu i dragom prijatelju. Djelo ima za tu glazbenu vrstu neuobičajenu i originalnu formalnu strukturu: dva stavka uokvireni su Preludijem i Postludijem analognog sadržaja, a pojedine cjeline donose posve specifične kombinacije polifonih i homofonih odsjeka. Prvi stavak je sinteza sonatne forme slobodno građene dvostruke fuge, a drugi majstorska kombinacija chaconne i dvostruke fuge. U formalnom kao i harmonijskom izričaju Koncert je sinteza elemenata tradicije i postmoderne, no skladatelj usprkos raznorodnosti stilskih odrednica u djelu postiže jedinstvo umjetničkog izraza. Upravo zbog toga, ova skladba, baš kao i čitav njegov opus, rezultira glazbom široke komunikacijske sposobnosti i iznimno snažnog i upečatljivog slušnog dojma.