Ivan pl. Zajc
Ivan pl. Zajc

Nikola Šubić Zrinjski, glazbena tragedija u 3 čina

Nakladnik: Muzički informativni centar Koncertne direkcije Zagreb
Godina objavljivanja: 2012.

Tip izdanja: glasovirski izvadak

Cijena: 19,91  (150,00 kn)

Na zalihi

Medij
tiskano izdanje
Kataloška vrsta:
glazbeno-scensko djelo
Kataloška podvrsta:
opera
Orkestracija:
4 S soli MS solo 2 A soli 4 T soli 5 BAR soli 3 B soli – coro (S A T B) – pf.
ISMN:
979-0-801337-13-9
Broj stranica:
246
Visina knjige:
32 cm
Jezik publikacije:
hrvatski, engleski
O notnom izdanju:
Rijetki su glazbenici koji su u povijesti kulture vlastitih nacija odigrali tako važnu ulogu i učinili toliko mnogo kao što je to za hrvatsku glazbu učinio Ivan pl. Zajc (1832. – 1914.). Svojim svestranim djelovanjem kao skladatelj, dirigent, organizator i pedagog, on ne samo da je preobrazio glazbeni i kulturni krajolik Zagreba i Hrvatske druge polovice 19. stoljeća (tada u okviru Austrijskog carstva a potom Austro-Ugarske Monarhije), već je, kao što to zorno pokazuju najnovija muzikološka istraživanja, ostavio i važan trag u povijesti bečke operete ali i razvojnih tokova talijanske opere uopće. Opera Nikola Šubić Zrinjski, skladana 1876., uz komičnu operu Jakova Gotovca Ero s onoga svijeta najizvođenija opera u povijesti HNK Zagreb i najizvođenija opera iz pera jednog Hrvata u hrvatskim ali i svjetskim opernim kućama uopće. Zbog svojih pregnantnih i lako pamtljivih arija, efektnih zborskih točaka arhetipske snage među kojima treba posebno istaknuti čuveni zbor U boj, u boj! (koju je Zajc skladao još 1866.) opera Nikola Šubić Zrinjski postala je poznata i izvan granica Hrvatske, posebice u Japanu. Zbor U boj, u boj! tako je i dio standardnog repertoara nekih muških pjevačkih društava, a nekolicina njih izabrala ga je za svoju himnu.