Ennio Stipčević

Renesansna glazba i kultura u Hrvatskoj

Nakladnik: Muzički informativni centar Koncertne dvorane Vatroslava LIsinskog
Godina objavljivanja: 2017.

Cijena: 39,82  (300,00 kn)

Na zalihi

Urednik:
Jelena Vuković
Visina knjige:
30 cm
Jezik publikacije:
hrvatski
ISBN:
9789537129477
Broj stranica:
334
Knjiga Ennija Stipčevića Renaissance Music and Culture in Croatia (Renesansna glazba i kultura u Hrvatskoj) prvi je pokušaj sveobuhvatnog i interdisciplinarnog prikaza raznovrsnih fenomena hrvatske renesansne glazbe i kulturnoga života u širem europskom kontekstu. Poštujući prethodnike u struci te iscrpno i kritički propitkujući sve najvažnije dosadašnje znanstvenne spoznaje, autor također nudi niz slabo poznatih arhivskih podataka, upozorava na neke neuočene te slabo ili nikako proučene glazbene i književne tiskovine, nudi svježe metodološke uvide. Ova opsežna knjiga nije samo summa dosadašnjih istraživanja, tu su upisani i rezultati autorovih višegodišnjih istraživanja, njegovih otkrića u domaćim i inozemnim arhivima. Širina interdisciplinarnih pristupa ogleda se gotovo na svakoj stranici ove knjige. Tako se, primjerice, pruža novo, komparatistički produbljeno čitanje recepcije renesansne nizozemske polifonije na hrvatskoj obali, no također se propitkuju pojedine intrigantne teme, primjerice pjesme i madrigali talijanskih renesansnih pjesnika i skladatelja posvećene Cvijeti Zuzorć. U ovoj voluminoznoj, slikovno i velikim brojem notnih primjera obogaćenoj knjizi (treba istaknuti da su svi notni primjeri donoseni u novim transkrpcijama Stipčevićevim ili njegovih studenata muzikologije s Muzičke akademije u Zagrebu) predočeno je kako su renesansna glazba i kultura u Hrvatskoj sudjelovali u stvaranju ranonovovjekovnoga europskoga multinacionalnoga kulturalnog identiteta. Stipčevićev stručni diskurs, potkrijepljen iscrpnom bibliografijom izvora i literature, ujedno je moderno komunikativno štivo, upućeno ponajprije međunarodnoj javnosti. Knjiga Renaissance Music and Culture in Croatia (Renesansna glazba i kultura u Hrvatskoj) prva je opsežna monografska sinteza jednog stilskog razdoblja hrvatske glazbe. Uz stručnu pomoć Centra za renesansne studije (Centre d'études supérieures de la Renaissance) iz Toursa, s kojim Stipčević godinama surađuje, te uz sunakladništvo Muzičkog informativnog centra Koncertne direkcije Zagreb, knjigu je objavio belgijski nakladnik Brepols, jedan od najuglednijih europskih nakladnika humanističke znanstvene literature, što ovoj knjizi jamči distribuciju diljem svijeta. Na taj način hrvatskoj glazbi i kulturi omogućeno je da bude iznova potvrđena i prepoznata na europskome zemljovidu po nekim svojim jedinstsvenim i autohtonim dosezima.