Dora Pejačević
Dora Pejačević

Slavenska sonata za violinu i glasovir, op. 43

Nakladnik: Muzički informativni centar Koncertne direkcije Zagreb
Godina objavljivanja: 2007.

Cijena: 14,60  (110,00 kn)

Na zalihi

Medij
tiskano izdanje
Kataloška vrsta:
komorna glazba
Instrumentarij:
violina, glasovir
ISMN:
M-706701-42-4
Broj stranica:
56 str.
Visina knjige:
32 cm
Jezik publikacije:
hrvatski, engleski, njemački
O notnom izdanju:
Dora Pejačević (1885. – 1923.) jedna je od najtalentiranijih skladateljica na prijelazu 19. u 20. stoljeće, a njen maleni ali umjetnički izuzetno vrijedan opus bogat je vrhunskim glazbenim ostvarenjima, koja je svijet počeo otkrivati i diviti im se tek odnedavno. Sonata za violinu i klavir u b-molu op. 43, Slavenska, skladana je 1917., osam godina nakon prve violinske sonate (op. 26, 1909.). Snagom inspiracije, maštovitošću, tehničkom suverenošću i visokom koncentracijom izraza ova je Sonata jedno od najuvjerljivijih ostvarenja u komornom stvaralaštvu Dore Pejačević. Ovo je jedno od prvih djela u hrvatskoj glazbe koja se nedvojbeno opredjeljuju za „nacionalni stil. Elementi groteske i humora u završnom stavku pritom tvore sretnu protutežu dramatičnom prvom i lirskom srednjem stavku sonate.