Stjepan Šulek
Stjepan Šulek

Sonata za violinu i klavir

Nakladnik: Muzički informativni centar Koncertne direkcije Zagreb
Godina objavljivanja: 1991.

Cijena: 9,29  (70,00 kn)

Na zalihi

Medij
tiskano izdanje
Kataloška vrsta:
komorna glazba
Instrumentarij:
violina, glasovir
Broj stranica:
54
Visina knjige:
29 cm
Jezik publikacije:
hrvatski, engleski, njemački
O notnom izdanju:
Skladatelj, violinist i dirigent Stjepan Šulek (1914. – 1986.) neosporno je jedan od najvećih hrvatskih simfoničara 20. stoljeća. Na početku svog skladateljskog puta Šulek stvara djela obilježena utjecajem folklora, no ubrzo se okreće (neo)baroknoj polifoniji i klasičnom glazbenom izrazu i sklada velik broj djela jasne, pregledne arhitektonike koje svjedoče o velikom skladateljsko-tehničkom znanju i osebujnom stilu. Sonatu za violinu i klavir skladao je Šulek 1972. Iako forma skladbe odražava tradicijom uvriježene cjeline tri stavka, pomniji pogled otkriva niz po tempu i ugođaju različitih formalnih odsjeka rapsodičnih svojstava i sasvim originalnog formalnog koncepta. Sonata je djelo zrelog majstora u kojem se ogleda dubinsko poznavanje instrumenta, no glazbenoj supstanci djela strana je površna virtuoznost koja bi bila sama sebi svrhom. Bogato ugođajima, duboko proživljenom glazbenom sadržinom, naglim izljevima intenzivnih emocija, djelo govori neoromantičnim glazbenim jezikom ponegdje na rubu tonalitetnosti. Sonata za violinu ima i upravo transcendentalnu snagu izraza i nesumnjivo je jedan od umjetničkih vrhunaca hrvatske komorne glazbe 20. stoljeća.