Stjepan Šulek
Stjepan Šulek

Tri preludija za klavir

Nakladnik: Muzički informativni centar Koncertne direkcije Zagreb
Godina objavljivanja: 1994.

Cijena: 9,29  (70,00 kn)

Na zalihi

Medij
tiskano izdanje
Kataloška vrsta:
solistička glazba
Instrumentarij:
glasovir
Broj stranica:
11
Visina knjige:
29 cm
Jezik publikacije:
hrvatski, engleski, njemački
O notnom izdanju:
Skladatelj, violinist i dirigent Stjepan Šulek (1914. – 1986.) neosporno je jedan od najvećih hrvatskih simfoničara 20. stoljeća. Na početku svog skladateljskog puta Šulek stvara djela obilježena utjecajem folklora, no ubrzo se okreće (neo)baroknoj polifoniji i klasičnom glazbenom izrazu i sklada velik broj djela jasne, pregledne arhitektonike koje svjedoče o velikom skladateljsko-tehničkom znanju i osebujnom stilu. Tri preludija za klavir skladani su 1942. i svjedočanstva su Šulekova istančanog poznavanja mogućnosti glasovira kao instrumenta i njegova virtuoznog ovladavanja (iako je Šulek po osnovnoj vokaciji bio violinist!). Tehnički zahtjevi koje skladatelj postavlja na interprete ovih minijatura nisu male, a pokazuju i tendenciju „simfonizacije“ instrumentalne fakture, tj. autorovu nakanu da iz instrumenta, rabeći sve njegove registre i udvajajući glasove dosegne gotovo orkestralnu punoću i raskoš zvuka. Izdanje je zapravo faksimil, to jest notni zapis je donijet u obliku izvornog skladateljeva rukopisa, koji je u svojoj čitkosti gotovo ravan računalnom kaligrafskom zapisu.